Till innehåll på sidan

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 3

  • K-ULF-Kompensatorisk undervisning för lärande och forskning

    KULF-projektet drivs i samverkan mellan KTH och huvudmännen Stockholms stad, Haninge kommun, Lidingö stad, Nynäshamns kommun och Värmdö kommun.

  • Korseld av intressen vid lärosätenas rekrytering

    Malin Henningson och Lars Geschwind publicera en artikel i tidningen Universitetsläraren om anställningsprocessen i akademin.

  • Institutionen för lärande

    En genomtänkt ansats till livslångt lärande är viktig för framtiden och för Sverige. Lärande på KTH har samlat forskning kring lärande i STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), global kompetens och digitalt lärande för att kunna ta ett helhetsgrepp på forskning i lärande på alla nivåer, från förskolan till högskolan.

Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2020-09-22