Till innehåll på sidan

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 5

 • K-ULF-Kompensatorisk undervisning för lärande och forskning

  KULF-projektet drivs i samverkan mellan KTH och huvudmännen Stockholms stad, Haninge kommun, Lidingö stad, Nynäshamns kommun, Värmdö kommun och NTI gymnasiet.

 • Korseld av intressen vid lärosätenas rekrytering

  Malin Henningson och Lars Geschwind publicera en artikel i tidningen Universitetsläraren om anställningsprocessen i akademin.

 • Från grundkurs till djupdykning: Studenter återvänder till tekniken!

  Stockholms universitet och Kungliga Tekniska Högskolan samarbetar för att utbilda framtidens lärare och teknikdidaktiker inom Naturvetenskap och teknik för grundlärare, F-3, II kurs. Lärarstudenter vid grundlärarutbildningen på Stockholms universitetet får sin undervisning i teknik och teknikdidaktik genom KTH.

 • Institutionen för lärande

  En genomtänkt ansats till livslångt lärande är viktig för framtiden och för Sverige. Lärande på KTH har samlat forskning kring lärande i STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), global kompetens och digitalt lärande för att kunna ta ett helhetsgrepp på forskning i lärande på alla nivåer, från förskolan till högskolan.

 • Storträffen ett moment i kvalitetssystemet på KTH

  Lärare, personal, studenter, forskare och universitetsledning samlades på Storträffen i Q-huset för en dag av dialog och samskapande med fokus på akademins hjärta – studenten. Det blev en dag med insiktsfulla diskussioner och workshops för att förbättra den övergripande utbildningsupplevelsen för både studenter och lärare.

Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2020-09-22