Till innehåll på sidan

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 3

  • Livsviktig matematik

    Med hjälp av avancerade datorsimuleringar hoppas forskare på att kunna minska antalet djurförsök och skona miljön. – Simulering skulle redan nu kunna minska produktion av industriella prototyper. Och snart kan datorsimulering användas som beslutstöd för vissa medicinska ingrepp, säger Johan Hoffman, professor i numerisk analys på KTH.

  • De avslöjar röstens hemligheter

    I ett omfattande europeiskt forskningsprojekt som leds av KTH ska en komplett modell av människorösten tas fram. Arbetet är redan igång, och forskningen inbegriper så väl fysiska modeller, simuleringar som visualiseringar av vår röst. Den ökade förståelsen ska utgöra en grund för att andra att jobba vidare med, och kan exempelvis leda till bättre talproteser, röstvård, talande robotar och undervisningsmöjligheter i sammanhang där människors röst spelar stor roll.

  • KTH-forskning kan ge bättre lyftkraft åt flygplan

    KTH-professorn Johan Hoffman och hans forskarlag har tagit fram en ny metod för att beräkna luftströmmar kring bland annat flygplan. Metoden sparar pengar, ger minskad bränsleförbrukning och minskar därmed också koldioxidutsläppen. Resultatet har redan fått vingar och presenteras idag, den 15 januari, på världskonferensen för flyg- och rymdforskning ”SciTech2014” i Maryland USA.

Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2020-09-22