Till innehåll på sidan

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 3

  • Första KTH-professorn på plats i Södertälje

    En starkt industriell garnison i Sverige med en lång historik av framstående företag, det är vad Södertälje är. Här finns både världsledande produktutveckling och produktion som genererar stora värden för Sverige. KTH har varit en aktiv och framgångsrik spelare i detta och nu förstärks möjligheterna ytterligare då KTH Södertälje bland annat startar nya utbildningar, rustar upp forskningsmiljön och får sin första professur.

  • Nära samarbete ger mersmak

    – Vi är båda vinnare i vårt omfattande och breda samarbete. Stort tack Scania! Det sade KTH:s rektor Peter Gudmundson under ett seminarium på temat ”Framtidens transporter i ett uppkopplat samhälle” som anordnades till Leif Östlings, Scanias förre vd, ära.

  • KTH:s och Scanias samarbete stärker svensk industris konkurrenskraft

    Nu satsar KTH och Scania på ökat utbyte mellan akademi och industri. Ett fördjupat samarbete stärker KTH:s forskning och utbildning liksom Scanias framtida kompetensförsörjning.

Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2020-09-22