Till innehåll på sidan

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 9

 • Mattias ser in i framtidens miljöpåverkan

  Framtidsforskare möter ofta förhoppningar om enkla, entydiga lösningar. Men forskningens uppgift är snarare att utmana rådande prognoser och påvisa konsekvenserna av de många olika framtider som finns menar Mattias Höjer, Sveriges första professor i miljöinriktade framtidsstudier.

 • De gör gemensam sak för hållbara städer

  Hur ska det blir fler miljöbilar i Stockholm? Hur ska stadsborna minska sina utsläpp? Vilka mönster och vanor måste brytas för att göra skillnad för planeten? Det var några av frågorna som forskare, företagare och organisationer sökte besvara när de fick tänka högt tillsammans på Aimday på KTH.

 • Stockholmsstudenter får kreativare labbmiljö

 • KTH vidgar satsning på hållbar utveckling

  Under 2011 påbörjade KTH en nysatsning på miljö och hållbar utveckling. Nu fortsätter den. I samband med att beslut har tagits om riktade satsningar inom utbildningsområdet så står det klart att KTH centralt satsar ytterligare 6,5 miljoner kronor på utveckling av undervisningen inom området miljö och hållbar utveckling.

 • Hon biter gärna i det sura äpplet igen

  Sällan har ett inlägg från en miljöforskare på KTH fått sådant genomslag i debatten. När Josefin Wangel påtalade Hammarby Sjöstads och Norra Djurgårdsstadens bristande miljöhänsyn väckte det starka reaktioner både bland de ansvariga och hos allmänheten. För henne själv blev det också något av ett elddop i medieträning. – Men jag biter gärna i det sura äpplet igen, säger hon.

 • Miljöfrågan ska in i alla utbildningar

  KTH gör nu en extra satsning på utbildningar om miljö- och hållbar utveckling. Bland annat kommer datateknologerna kunna läsa en ny kurs i hållbar utveckling om hur datateknik kan användas för att lösa miljöproblem.

 • ERC-anslag till Sverker Sörlin

  Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria på KTH, är en av tio svenska forskare som får anslag i Europeisk forskningsrådet ERC:s utlysning av medel till seniora forskare – ERC Advanced Grants. Han får det för att genomföra en historisk studie av hur miljöstyrningens uppkomst och utveckling.

 • Dubbla guld för rening av Östersjön

  Studenter från KTH har utvecklat en metod för att rena våra utsläpp från antibiotika och andra läkemedelsrester innan de når haven. Idén och prototypen presenterades i en internationell tävling i syntetisk biologi, där Stockholmslaget med studenter från KTH, KI och Konstfack vann första pris inom två kategorier.

 • Sally har startat en studentförening för klimatet

  Hallå där, Sally Bolin, som har startat föreningen Klimatstudenterna på KTH. Hur många är ni och vad det var som gjorde att ni startade den?

Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2020-09-22