Till innehåll på sidan

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 2

  • "Sverige lever inte upp till sin goda självbild"

    Hallå där Karin Bradley, biträdande lektor på Institutionen för samhällsplanering och miljö vid KTH, som ska vara med i SVT:s nya samtalsprogram "Runda bordet" den 23 november klockan 20:00 i SVT2.

  • Ekologisk hållbarhet

    Ekologisk hållbarhet innefattar allt som har med jordens ekosystem att göra. Detta innefattar bland annat klimatsystemens stabilitet, luft-, land- och vattenkvalitet, landanvändning och jorderosion, biodiversitet (mångfald av både arter och habitat), och ekosystemtjänster (t.ex. pollinering och fotosyntes). För de ekologiska systemen går det många gånger att definiera hållbarhet ganska väl.

Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2020-09-22