Till innehåll på sidan

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 15

 • Data-driven bottlenecks analysis in factory

  Det första av fyra seminarier för våren 2022 ur serien Sustainable Transformation Seminars hålls av föreläsaren Mukund Subramaniyan på temat "Data-driven bottlenecks analysis in factory". Formatet är 25 minuters presentation och 20 minuters guidad och öppen diskussion med en KTH-moderator/värd för varje tillfälle.

 • Spara datumet! KTH Energy Dialogue 2022

  KTH Energy Dialogue är KTH Energiplattformens årliga konferens där akademiker samarbetar med industrin och beslutsfattare i syfte att ta itu med utmaningar och visioner för en hållbar omvandling av urbana energisystem.

 • TEDxKTHSalon: Vägen mot grön och ren energi

  Delta i en spännande, interaktiv diskussion online om omställningen till grön och ren energi med forskare från KTH.

 • Online workshop: Collaboration with Japan!

  The KTH Energy Platform and the KTH Climate Action Centre are happy to invite KTH researchers at a workshop with the University of Kyushu. The Workshop will focus on three themes in parallel sessions. The aim is to share our work and latest/more impressive results and find ways forward for collaboration.

 • Fordonsindustrin ställer om. Hur kan hållbarhet vara en konkurrensfördel?

  Region Stockholm driver tillsammans med KTH, Fordonsdalen Stockholm, en satsning som syftar till att stärka regionens fordonsindustri. I den snabba gröna och digitala omställningen är hållbarhet en central fråga.

 • Rifo-besök: Forskning och innovation för ett uthålligt samhälle – i samverkan mellan akademi, näringsliv och politik

  KTH bjuder in styrelsen för Rifo, Sällskapet riksdagsledamöter och forskare, till ett studiebesök. Syftet är att ge en övergripande bild av forskningsverksamhet och utbyte med näringsliv vid KTH och visa exempel på forskningsmiljöer och träffa forskare och nyckelpersoner vid KTH.

 • Workhop-WISE materials for sustainability: innovation and Infrastructure

  The workshop assembles and exchanges opinions and visions on materials science for sustainability from both academic and business sectors.

 • Embedding circular concepts in a product: Does it sound easy?

  The Sustainable Transformation Seminars spring 2022 series second seminar is held by speaker Santanu Singha, with the title "Embedding circular concepts in a product: Does it sound easy?". The format is 25 minutes presentation and 20 minutes of guided and open discussion with a KTH moderator/host.

 • BrainNet workshop

  This hybrid workshop is aimed to appeal to researchers sharing an interest in network science, neuroscience, analysis of neural signals, and mathematical tools pertaining to these areas. The neuroscientific interest lies particularly in the diagnosis and prognosis of neurodegenerative diseases. The workshop days will take place in an inspiring environment and will be scheduled with ample time for discussion, thus maximizing the prospects of collaboration.

 • Matchmaking Event – Data Science and Medical/Clinical Research

  Matchmaking event between researchers within Data Science and Medical/Clinical research at KTH and Region Stockholm, related to the Health, Medicine and Technology Project Call 2023.

 • Transforming the chemical industry to be sustainable: Can it be done?

  The Sustainable Transformation Seminars spring 2022 series third seminar is held by speaker Dr Karim Engelmark Cassimjee, with the title "Transforming the chemical industry to be sustainable: Can it be done?". The format is 25 minutes presentation and 20 minutes of guided and open discussion with a KTH moderator/host.

 • Spara datumet! Transformationsdagen 2022: Livsmedelsindustrin ställer om

  Reservera redan nu nästa KTH Transformationsdag den 4 oktober i din kalender på temat Livsmedelsindustrin ställer om. Den kommer att handla om livsmedelsbranschens utmaningar för en hållbar omställning.

 • Autonomous transportation – Challenge in digitalisation and solution to sustainability?

  Welcome to this KTH networking event, where we will have stimulating presentations and discussions around ideas on how to make future transportation more sustainable, discuss obstacles and solutions, and identify research challenges and collaboration opportunities.

 • Materials for a Sustainable World

  KTH Materials Dialogue is an annual workshop for materials related research at the KTH Royal Institute of Technology. This year’s workshop, organised by the KTH Materials platform, will include scientific presentations under the topic Materials for a Sustainable World.

 • Workshop on Best Practices in Data Sharing and Governance

  Welcome to this KTH networking event, where we will have excellent presentations and discussions around how to make research data open, shareable and transparent. The workshop will also demo Invenio, a potential platform to enable researchers to share and publish data. The technical aspects of open science and data governance, and how to unlock value from data for research and education will be presented.

Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2020-09-22