Till innehåll på sidan

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 3

  • Översvämningshotet mot de strandnära tomterna

    Det finns idag stora brister i kommunernas planering inför en framtida havsnivåhöjning. Det visar en kartläggning som gjorts vid KTH och FOI. Nära en tredjedel av de studerade kommunerna saknar helt uppskattningar av framtida havsnivåer i sin planering. Av de kommuner som uppskattar kommande havsnivåer saknar sex av tio tydliga källor till sina uppskattningar.

  • Risken för översvämningar i Sverige har ökat

    Det är sedan tidigare känt att utbyggnationen av vattenkraften förändrat variationen av vattenflödena i Sveriges älvar. Vad som är mindre känt är att de senaste 150 årens landskapsförändringar i samband med det svenska jordbruket också det har påverkat variationen i vattenflödena i åar och älvar. Nu flaggar forskare vid KTH för en ökad risk för översvämningar.

  • En lösning på utfiskningen

    På tusentals kvadratmeter växthus i Skåne ska Fredrika Gullfot odla mikroalger. Algerna görs sedan om till algolja, och är ett ypperligt alternativ till fiskolja för att utvinna hett eftertraktade omega 3-fettsyror. Algerna kan alltså lösa problemet med utfiskade hav.

Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2020-09-22