Till innehåll på sidan

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 2

  • Om Digital Futures

    Digital Futures utforskar och utvecklar digitala teknologier som kan lösa stora samhällsutmaningar, i Sverige och globalt. Digitaliseringen har potential att skapa ett mer resurseffektivt och hållbart samhälle. Samtidigt innebär digitaliseringen några av de största vetenskapliga och tekniska utmaningarna i vår tid. Med satsningen Digital Futures växer ett nytt forskningsområde fram.

  • SFO - Strategiska forskningsområden

    KTH ansvarar sedan år 2010 för fem Strategiska forskningsområden (SFO:er). Nuvarande satsning ska utvärderas efter år 2021. RSO arbetar med att skapa förutsättningar för att varje SFO ska utvecklas på bästa tänkbara sätt och där KTH på strategisk nivå drar nytta av satsningen. RSO bistår i uppdraget genom rådgivning, koordinering av uppföljning, upplägg för kunskapsöverföring samt hantering av löpande ärenden.

Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2020-09-22