Till innehåll på sidan

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 7

 • Stort forskningsanslag till utveckling av tidig cancerdiagnostik

  Nu står det klart att Familjen Erling Perssons Stiftelse har beviljat 29,8 Mkr fördelat på tre år till ett gemensamt forskningsprojekt där forskare från KTH, Karolinska Institutet och vid Acreo Swedish ICT ingår. Fokus till att börja kommer att ligga på patienter med den vanligaste formen av lungcancer, så kallad icke-småcellig lungcancer.

 • Nanobioteknik höjer tempot på biologisk forskning

  Det går bra nu. KTH-professorn Helene Andersson-Svahns forskning i nanobioteknik bidrar till noggrannare och känsligare analysmetoder. Rönen kan bland annat skynda på enzymutveckling och utvecklingen inom cancerforskning.

 • Träffsäker tumörutrotning

  Förbättrad strålbehandling av cancer, det är vad KTH-professorn Anders Forsgren forskar om tillsammans med doktoranderna Rasmus Bokrantz och Albin Fredriksson. Syftet är att strålbehandlingen i så stor utsträckning som möjligt ska träffa mitt i tumören och skona vävnaden runt omkring och därmed bli så effektiv som möjligt.

 • Första kartläggningen av cancer utförd

  Nu har den första så kallade cancercellinjen i Sverige DNA-sekvenserats på Stockholms nya Science for Life Laboratory, ett nationellt forskningscenter som bland annat drivs av KTH. Kartläggningen ger en bild av hur cancer ser ut och är ett steg i riktningen mot bättre förståelse för hur cancer uppstår.

 • Världsrekord i DNA-analys

  Fram till idag har forskare varit begränsade till att köra ett fåtal DNA-prov i taget till en kostnad om 100 000 kronor per tillfälle. Nu har KTH-forskare kommit på en ny metod som innebär att 5 000 prov kan köras samtidigt till samma pris. Det kapar kostnaden per provsvar avsevärt och innebär världsrekord i antalet prover körda i en enda DNA-sekvensanalys.

 • Bättre metoder för cancerbehandling får 31 miljoner

  En forskargrupp på KTH och Karolinska Institutet har tilldelats ett forskningsanslag på drygt 31 miljoner kronor för att studera och utveckla metoder för immunterapi mot cancer. Målet med forskningen är att fler cancerformer och fler patienter ska kunna botas.

 • AI kan öka förståelse för prostatacancer

  Forskargrupper vid KTH och Karolinska Institutet verksammma vid Science for Life Laboratory har kommit fram till att AI kan bidra till ökad förståelse av hur prostatacancer utvecklas. Resultaten presenteras idag i den vetenskapliga tidskriften Nature Communications.

Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2020-09-22