Till innehåll på sidan

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 3

  • Miljonprogrammets styrkor och svagheter

    Tusentals hus som byggdes i miljonprogrammet åren 1965-1974 är nu i akut behov av upprustning. – När de ändå renoveras borde vi passa på att slå ihop trerumslägenheter för att skapa femmor och ettor, säger Erik Stenberg, som är arkitekt och lärare vid KTH Arkitekturskolan och forskar om miljonprogrammets byggsystem.

  • Vad händer i Hovsjö?

    Seminariet är en uppföljning till det seminarium om Hovsjös utveckling som hölls i november 2009. Då hade TelgeHovsjö nyligen bildats och många framtidsfrågor och vägval diskuterades. Vad har hänt sedan dess? Hur har området förändrats, vem är engagerad, vilka frågor debatteras och vad händer i resten av Södertälje? Välkomna till ett halvdagsseminarium i Hovsjö Hubs lokaler. TelgeHovsjös VD Patrik Derk och KTH Arkitekturskolans prefekt Erik Stenberg är värdar.

  • Han kan miljonprogrammets styrkor

    Miljonprogrammet har blivit något av ett skällsord i folkmun så väl som i medierna. Nu ska det bli ändring på det. När tusentals hus som byggdes mellan åren 1965 till 1974 nu befinner sig i ett akut behov av renovering ser Erik Stenberg, forskare vid KTH Arkitekturskolan, att de har stor potential.

Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2020-09-22