Till innehåll på sidan

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 22

 • Nytt projekt ska undersöka trygghet

  Ett nytt forskningsprojekt i Senseable Stockholm Lab ska titta på trygghet i Kista. Till sin hjälp kommer forskarna att inkludera ungdomsorganisationer och förhoppningen är att resultaten kan leda till konkreta åtgärder.

 • Webbinarium #1, hösten 2020: Möten, flöden och segregation – vad olika data säger om hur Stockholmarna rör sig och upplever staden

  Genom korta presentationer från projektet Urban segregation inom Senseable Stockholm Lab får du inblick i spännande forskning och hur nya sätt att samla in, analysera och visualisera data visar hur stadens rum används.

 • En vecka som gav ny kraft åt ett unikt samarbete

  Tack vare samarbete mellan KTH, MIT och Stockholms stad – med stöd av Stockholms handelskammare och Newsec, och med värdskap av Kista Science City och Stockholmsrummet – blev veckan som började med 4 oktober 2021 Senseable Stockholm Lab Week.

 • Senseable Stockholm Lab i KTH-pilotprojekt om datalagring

  I ett nyligen initierat pilotprojekt kommer Senseable Stockholm Lab att förena sina krafter med forskningsdatagruppen vid KTH, koordinerat av KTH Biblioteket, för att utforska möjligheter och utmaningar i hantering av forskningsdata. Det här spjutspetsinitiativet kommer att fungera som en prototyp för övriga KTH och har som mål att utveckla och definiera rollen som "data steward", utforska hur ett datanav kan utvecklas och även att öka labbets kompetens kring forskningsdata.

 • Webbinarium #4, hösten 2020: Etikfrågor vid användning av AI och urbana data

  Användning av artificiell intelligens, stordata och tillämpning av olika sorters datainsamling i staden ställer oss inför nya etiska frågeställningar – till exempel när det gäller data och privat integritet.

 • Webbinarium #1, hösten 2020: Möten, flöden och segregation – vad olika data säger

  Genom korta presentationer från projektet Urban segregation inom Senseable Stockholm Lab får du inblick i spännande forskning och hur nya sätt att samla in, analysera och visualisera data visar hur stadens rum används.

 • Senseable Stockholm Lab Day 2021

  Under “Senseable Stockholm Lab Day”, tisdag 5 oktober 2021, samlades labbets forskare och Stockholms stads representanter i Stockholms stadshus för att presentera färdiga, pågående och kommande labbprojekt. Labbdagen modererades av Lukas Ljungqvist, Stockholms stad.

 • Webbinarium #2, hösten 2020: Stockholm Sensing Platform – kartläggning av urbana mikroklimat

  Luftkvalitet, värme, buller. Detta är miljöfaktorer som påverkar välbefinnandet för städers invånarer. Men dessa hyperlokala, snabba förändringsfenomen är ofta svåra att fånga. Stockholm Sensing Platform utforskar användningen av specialdesignade och mobila sensorer. Med hjälp av dessa data kan vi kartlägga de unika egenskaperna hos Stockholms mikroklimat, något som kan användas inom bland annat miljö-övervakning, medborgarengagemang och folkhälsa.

 • Webbinarium #3, hösten 2020: Hur påverkar Covid-19 stockholmarnas användning av staden?

  Livet i Stockholm har genomgått omfattande förändringar till följd av pandemibegränsningarna. Senseable Stockholm Lab har studerat nya vanor i Stockholm utifrån både en undersökning med deltagande av allmänheten och Twitter-data för att se hur implementerade begränsningar har påverkat användningen av olika platser i staden och hur detta kan relateras till levnadsförhållanden.

 • Data från webben och Twitter avslöjar hur pandemin förändrade människors beteende i Stockholm

  När den första vågen av Covid-19-pandemin nådde Europa och Sverige under våren 2020, samarbetade forskare från KTH och MIT med Stockholms stad i Senseable Stockholm Lab för att följa hur stadsliv och människors användning av stadsrum påverkades.

 • Barbro Fröding: ”Både teknik och etik behövs i den smarta staden”

  Barbro Fröding, docent i filosofi vid KTH, forskar om det etiska perspektivet när ny teknik möter människor. Hennes pågående projekt handlar om Stockholms stads arbete med smart stad och om forskningen i Senseable Stockholm Lab.

 • Ny artikel på kth.se: "Etiken är viktig i arbetet med den smarta staden"

  KTH-forskaren Barbro Frödings etikprojekt är ämne för en artikel i serien "Tema Staden" på kth.se.

 • SSL Lab days 21-22 September

  Hur kan spetsforskning bidra till stadsutveckling där beslut fattas för att skapa en mer inkluderande och hållbar stadsmiljö?

 • Pilotsatsning ska förenkla hantering av data

  Behovet av att kunna dela, analysera och lagra data växer. I mars 2022 beslutade rektor om en pilotsatsning för att skapa en data-hub och data-steward kompetens på KTH. För att skapa ett system som alla på KTH kan använda har man nu börjat titta på Senseable Stockholm Lab.

 • ”Ambitionen är att stärka Kista som Europas främsta ICT-kluster"

  Senseable Stockholm Lab (SSL), ett forskningssamarbete mellan KTH, MIT och Stockholms stad, har hittat ett nytt hem i EECS och de nya lokalerna i Kista som invigdes i september. Vi pratade med Labbets nya föreståndare Anne Håkansson på KTH.

 • Call for proposals 2022

  Nu startar Senseable Stockholm Lab ett samarbete med Kista Science City med målet att lyfta forskning och utbildning inom digitalisering och hållbara urbana lösningar i Kista. Det görs genom att kombinera den allra senaste forskningen om städer, IoT och AI som finns i Sensable Stockholm Lab tillsammans med kunskapen i världsledande företag inom Kistas ekosystem.

 • SSL i webinarium om stadsomvandling under World Academic Forum

  Senseable Stockholm Lab kommer att delta under World Academic Forum Stockholm Summit 2022 i ett webinarium som anordnas av KTH: ”City Transformation - How We Make the City More Sustainable”

 • Senseable Stockholm Lab Days - blev en succé

  Under Senseable Stockholm Lab Days i september 2022 träffades forskare och näringsliv för att diskutera både den forskning som görs i labbet men också den forskning som behövs framöver.

 • Innevånare i Stockholm ska få hjälp med sin energianvändning

  Stockholms innevånare ska få hjälp av forskare från KTH att minska sin energiförbrukning, sänka sina elkostnader och få koll på hur mycket el de gör av med. Detta med hjälp av AI.

 • Trafikflöden ska studeras i Kista för att minska utsläppen

  För att förstå utsläppen från trafik bättre ska forskare studera trafikflöden i Kista genom att använda Big data och AI. Förhoppningen är att skapa transportlösningar som genererar lägre utsläpp och få ner klimatavtrycken.

 • Var med och delta i forskning

  Nu kan du som bor i Stockholm vara med och hjälpa till i ett forskningsprojekt inom Senseable stockholm Lab som undersöker trygghet.

 • Fastigheters totala klimatpåverkan i fokus i ny studie

  Fastighetsbeståndet har stor klimatpåverkan över tid. Det har forskare på KTH sett när de undersökte klimatpåverkan i nyproducerade bostäder i Hammarby Sjöstad i Stockholm och upptäckte att vissa fastigheter hade 50 procent högre utsläpp än andra.

Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2020-09-22