Till innehåll på sidan

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 2

  • Nationell satsning på träforskning

    I syfte att både uppnå regeringens vision om ett koldioxidfritt samhälle år 2050 och behålla Sveriges särställning med en konkurrenskraftig skogsbaserad industri sker nu en satsning på forskning om skogen och dess möjligheter. Det första steget i denna kraftansträngning sker genom ForMAX, ett samarbetet mellan industri och akademi som ska generera skogsbaserade produkter för en biobaserad ekonomi.

  • Skogens förädlare blir hedersdoktor

    Industrimannen Sverker Martin-Löf har sett och förmått svensk skogsindustri att växa och utvecklas under de senaste 40 åren. – Jobbar man med skog händer inget på ett år utan det gäller att tänka långsiktigt, men för den skull kan man inte sitta still i båten, säger han, nybliven hedersdoktor vid KTH.

Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2020-09-22