Till innehåll på sidan

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 4

 • Lustfyllt lärande rustar för framtiden

  Jakob Kuttenkeuler undervisar i farkostteknik, men vill ge studenterna färdigheter i att lösa problem inom många ingenjörsområden. Hör honom berätta om pedagogik som entusiasmerar.

 • Studenter utan gränser skapar vinnarbåt

  I en designkurs över nationsgränserna bygger studenter från Tokyo och KTH en självnavigerande soldriven båt. Ett praktiskt inriktat samarbete som ska rusta dem för den internationella karriären.

 • Vattenburen kollektivtrafik - så ska Stockholm lyckas

  Forskare vid KTH har studerat hur den vattenburna kollektivtrafiken kan tänkas fungera i framtiden i Sveriges huvudstad. Bland annat har de studerat om fler kollektivresor på vattnet kan sänka belastningen på landbaserad kollektivtrafik och om det går att öka resorna på vatten utan en större miljöbelastning som följd. Svaret är ja. Resultatet som KTH-forskarna kommit fram till gäller dock inte bara Stockholm, utan även många andra kustnära städer i Europa och världen.

 • Nätmobb hånade fritänkare i miljöteknik

  Hur fritt får man tänka och uttrycka sig om ny forskning? Politikern Peter Pedersen vet. När han ställde en öppen fråga till en forskarpanel om vinddrivna fordon och laddningsbara batterier, ledde det till enorma trakasserier på nätet. I själva verket tangerade hans tankar flera nydanande lösningar för miljövänliga transporter.

Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2020-09-22