Till innehåll på sidan

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 2

  • Annika samlar styrkan inom Transport

    Framtidens fordon, transportsystem och flygsäkerhet är bara några exempel – på KTH finns spetskompetens inom i stort sett alla transportforskningens nyckelområden. Tillsammans kan forskningen bli ännu vassare. Den 2 februari anordnas KTH Transport Day där forskarna ska brainstorma kring nya samarbeten.

  • Nya styrmedel ska minska flygets klimatpåverkan

    Nu har en ny vetenskaplig rapport om flygets klimatpåverkan publicerats. I rapporten, som är ett samarbete mellan forskare vid KTH och Chalmers, analyseras möjliga åtgärder och styrmedel som kan leda flygsektorn mot klimatmålen som beslutades i Paris. Bland exemplen finns en kombination av klimatdeklaration, passagerarskatt och biobränsleavdrag.

Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2020-09-22