Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 2

  • Digitalisering för fossilfri mobilitet i Sverige

    Sveriges målsättning att bli ett av världens första fossilfria länder kräver en genomgripande förändring av transportsektorn. Därför har forskningsstiftelsen Mistra valt att ge 40 miljoner kronor till forskningsprogrammet SAMS, ett KTH- och VTI-lett konsortium i nära samverkan med Stockholms stad, en stark företagsgrupp och flera ytterligare forsknings- och samhällspartners.

  • Studie: Transportmålet omöjligt att uppnå utan minskning av bilresor

    Riksdagens mål att minska utsläppen från personbilar med 70 procent till 2030, jämfört med 2010, kommer att vara ouppnåeligt om antalet personbilar och deras användning inte minskar, enligt en nyligen publicerad studie av KTH-forskarna Mattias Höjer, Jonas Åkerman och Hampus Berg Mårtensson.