Till innehåll på sidan

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 8

 • Vill skapa en levande laser

  Fiberoptik som kan användas till exempelvis medicinska behandlingar på nanonivå och solceller. Det är vad KTH-professorn Fredrik Laurell och hans kollegor kommer att forska om för det anslag som nu tilldelats dem och lärosätet.

 • KTH har byggt världens minsta skivresonator

  Vad är en skivresonator, och vad ska man med den till? Så här är det: den skenande effektförbrukningen i dagens stora datacenter, sådana du nyttjar varje dag när du använder till exempel Google, Linkedin och Facebook, är i förlängningen orimlig. Världens hittills minsta skivresonator - tillverkad av KTH-forskare - kommer att kunna sänka förbrukningen markant.

 • Detta har vinterkräksjukan och tv-spel gemensamt

  Europeiska forskningsrådets utlysning ERC Advanced Grant riktar sig till etablerade forskare i världsklass. Göran Stemme, KTH-professor med mikrosystem som specialitet, är en sådan forskare. Nu får han 23 miljoner kronor till forskning som bland annat kan resultera i ny medicinteknik.

 • Energy efficiency - the focus of an EU network of excellence

  A new European Network takes up the challenge of increasing the energy efficiency in photonic applications. Gathering nanophotonic experts in Europe this network clusters nine different institutions in six European countries and comprises of 130 scientists, engineers, technicians and managers in nanophotonics. They are going to focus on energy efficient light harvesting (e.g. solar cells) and light generation (e.g. light emitting diodes). Srinivasan Anand is the partner coordinator for KTH.

 • Projektet: Förstärkt transmission och absorption med plasmoniska och metamaterial-nanostrukturer

  Projekt som fått anslag i Vetenskapsrådets stora utlysning 2010. Projektledare professor Min Qiu

 • Kungen besökte KTH-satsning i Kina

  Den 11 november besöktes Zhejiang-universitetet i Hangzhou, Kina, av en delegation från Kungliga Ingenjörsvetenskapliga Akademien med deltagande och under överseende av H.M. Konungen. En huvudpunkt på programmet var besök på Joint Research Centre of Photonics, JORCEP, som är ett forskningssamarbete mellan KTH, Zhejiang-universitetet och Lunds universitet.

 • 35 miljoner till forskning om ljus

  Nu har en forskargrupp på KTH med professor Val Zwiller i spetsen tilldelats ett stort forskningsanslag för att vidareutveckla så kallade kvantdetektorer. Kommande framsteg på områden bedöms ha stor betydelse för medicinsk forskning, datakommunikation och hållbar utveckling.

 • Energy efficiency - the focus of an EU network of excellence

  A new European Network takes up the challenge of increasing the energy efficiency in photonic applications. Gathering nanophotonic experts in Europe this network clusters nine different institutions in six European countries and comprises of 130 scientists, engineers, technicians and managers in nanophotonics. They are going to focus on energy efficient light harvesting (e.g. solar cells) and light generation (e.g. light emitting diodes). Srinivasan Anand is the partner coordinator for KTH.

Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2020-09-22