Till innehåll på sidan

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 2

  • Nå miljömålet 2050 med förbränningsförbud

    För att nå EU:s miljömål måste Sverige minska mängden koldioxidutsläpp från 50 miljoner ton till nära noll fram till 2050. Aktuell forskning från KTH visar att det finns en potential på hela sex miljoner tons minskning enbart genom sophantering. Det betyder dock tuffare styrmedel, till exempel strängare krav på återvinning, förbud mot förbränning av återvinningsbart avfall och viktbaserad avfallstaxa.

  • Avfallshantering på KTH

    Här finner du information om avfallshantering på KTH. Avfallsrummen har olika kapacitet och möjligheter till källsortering. Klicka på adressen och få listat vilka fraktioner som är möjliga i respektive avfallsrum. Hantering av farligt avfall(inkl. kemiskt och biologiskt), se vänstermenyn. Övriga KTH Campusområden, se respektive område i menyraden.

Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2020-09-22