Till innehåll på sidan

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 11

 • Begränsa bil- och flygtrafiken eller missa klimatmålen

  Svenskarnas flyg - och bilresande kan inte fortsätta öka. Om regeringen beskattar flyget och satsar mer på miljövänliga resealternativ som tåg- och cykeltrafik kan vi nå klimatmålet för 2050 – annars blir det mycket svårt, enligt trafikforskare Jonas Åkermans rön.

 • Ny teknik för bättre sjukvård i u-länder

  Nu har ett gäng studenter vid KTH släppt en tredje version av mjukvaran Bytewalla. Den kan till exempel hjälpa sjuksköterskor att kommunicera med sjukhus trots avsaknad av internet.

 • Tågens punktlighet under lupp

  Punktlighet och tillförlitlighet är bland de viktigaste frågorna för järnvägssektorn. Tågtrafik bedrivs för kunderna och kunderna måste kunna lita på att de som resenärer eller deras varor kommer fram vid utlovat tidpunkt. De flesta håller dock förmodligen med om påståendet att järnvägstrafiken inte är på en önskvärd nivå i detta hänseende idag. Vad är orsakerna och vad behöver göras för att förbättra situationen?

 • De utreder framtidens järnvägar och trafikleder

  Nu dras en infrastrukturkommission igång för att titta närmare på alternativa former för finansiering och organisering av Sveriges infrastruktur. Fokus ligger på transportsystemet och KTH-forskaren Björn Hasselgren leder arbetet.

 • Infrastruktur

  Här visas de senaste publikationerna från Järnvägsgruppen som har publicerats i KTHs publikationsdatabas DiVA inom ämnesområdet Infrastruktur.

 • Ericsson med i KTH:s satsning på transportforskning

  Transportforskningslaboratoriet ITRL på KTH får ytterligare en medspelare. Ericsson gör KTH och Scania sällskap och går in med 15 miljoner kronor till forskning om framtidens infrastruktur.

 • Så kan vinterunderhållet bli billigare

  Med ny teknik kan plogning, saltning och sandning ge billigare vägunderhåll, bättre miljö och minskad energiförbrukning. Det visar den senaste forskningen från KTH och Centrum för drift och underhåll, CDU, som presenteras på ett seminarium 17 november.

 • Elektriska vägar kan driva framtidens bilar

  Förbättrad bränsleekonomi har hittills varit huvudfrågan när det kommer till utvecklingen av elektriska bilar, och fram till nyligen har forskarna främst letat efter lösningar under bilens motorhuv. En forskargrupp vid KTH har dock sänkt blicken ytterligare, och tittat närmare på vägen under bilarna.

 • Stockholms Byggnadsförening donerar 10 miljoner till KTH

  Dagens bostads- och infrastrukturbyggande blir allt mer komplext och involverar allt fler aktörer som ska verka hållbart och resurseffektivt i en kontext av ökande samhällsekonomiska utmaningar. Stockholmsregionen är en av de snabbast växande i Europa och för att möta utmaningarna och bättre rusta morgondagens ingenjörer, arkitekter och samhällsbyggare donerar nu Stockholms Byggnadsförening 10 miljoner kronor till KTH. Detta för att stärka morgondagens kompetensförsörjning.

 • Så kan Sveriges tågtrafik planeras

  Nu har forskare vid KTH tagit fram en modell för att i förväg kunna se vad en utbyggnad av tåginfrastrukturen i Sverige får för konsekvenser vad gäller kapacitet och punktlighet. Det handlar om en utökad möjlighet att planera tågtrafiken i Sverige, helt enkelt.

 • KTH:s labb öppnas för fler forskare

  KTH gör en satsning på labbmiljöer och dyrbar forskningsutrustning. Tanken är att öppna labben för fler forskare, inom och utanför KTH, men även för näringsliv och andra samhällssektorer.

Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2020-09-22