Till innehåll på sidan

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 5

 • Östersjöns flora av bakterieplankton kartlagd

  Med hjälp av avancerad DNA-sekvenseringsteknologi har forskare vid KTH i ett internationellt forskningssammarbete skapat en tredimensionell karta över utbredningen av tusentals bakterieplanktonarter i Östersjön. Eftersom bakterier spelar nyckelroller i olika näringsämnens kretslopp i den marina miljön är detta viktigt för förståelsen för hur Östersjöns ekosystem fungerar.

 • ”Utsläppen av skadliga läkemedelskemikalier måste stoppas”

  Antibiotikaresistens, njurskador och infertilitet. Det är några av de hälsofaror som enligt forskarrön kan orsakas av läkemedelsutsläpp i naturen. – Tack vare nya anslag kan vi nu fortsätta vår forskning för bättre riskbedömning och en effektivare vattenreningsprocess, säger Christina Rudén, chef för KTH:s centrum MistraPharma.

 • Nano – hot eller välsignelse?

  Den europeiska kemikalielagstiftningen REACH reglerar ännu inte nanomaterial på ett bra sätt. Ändå förekommer nano numera i hundratals konsumentprodukter, som tandkräm, batterier, färger och kläder.

 • Den detaljerade bilden av cancer

  KTH-forskare Helena Wållbergs studier kan få stor betydelse för framtidens cancerdiagnostik. – Genom studier som utförs med hjälp av så kallade Affibodymolekyler kan vi snabbare ställa rätt diagnos och sätta in rätt sorts behandling mot cancersjukdomar, säger Helena Wållberg, nybliven teknologie doktor vid KTH:s skola för Bioteknologi.

 • Nanomaterialen som bör undvikas

  – Vi har all anledning att vara väldigt vaksamma på toxicitet i samband med nanoprodukter i vår vardag, säger Sven Ove Hansson, forskare och avdelningschef på Institutionen för Filosofi och Teknikhistoria på KTH, som medverkat i projektet Nanomaterial i REACH.

Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2020-09-22