Till innehåll på sidan

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 6

 • Översvämningshotet mot de strandnära tomterna

  Det finns idag stora brister i kommunernas planering inför en framtida havsnivåhöjning. Det visar en kartläggning som gjorts vid KTH och FOI. Nära en tredjedel av de studerade kommunerna saknar helt uppskattningar av framtida havsnivåer i sin planering. Av de kommuner som uppskattar kommande havsnivåer saknar sex av tio tydliga källor till sina uppskattningar.

 • Vem ska renovera miljonprogrammen?

  De stora bostadsbestånden som kom till på 1960- och 1970-talet, och som allmänt betecknas som miljonprogrammet, har nu uppnått medelåldern. Många av dem står inför stora renoveringsbehov. Men hur ska det gå till och vilka mål ska uppfyllas? Kan man renovera för att samtidigt uppnå högre energieffektivitet och bättre integration samtidigt som man förenar form och funktion?

 • Dela är det nya äga

  Klädbytardagar, lokala bytesgrupper på Facebook samt bilpooler är bara några få exempel på fenomenet som kallas kollaborativ konsumtion. KTH-forskarnen Karin Bradley har tillsammans med filmaren Lotta Ekelund skapat dokumentärfilmen "Dela är det nya äga" om företeelsen som också går under namnet delandets ekonomi. Nu har filmen premiär.

 • Jubileumsveckan invigdes i Dome of Visions

  I dag gick startskottet för seminariemaraton, höjdpunkten under jubileumsveckan när KTH:s campus firar 100 år. ”Grundstenen för KTH:s campus och utvecklingen här sammanfaller med Sveriges utveckling till en industrination”, sade rektor Sigbritt Karlsson i sitt invigningstal för jubiléet.

 • Folke Snickars började från noll

  Han har en förmåga att få människor att känna sig sedda, säger en av hans medarbetare. Han vrider och vänder på frågor, ser till att olika aspekter kommer fram, säger en annan. Själv talar Folke Snickars om att lyssna: – Jag har försökt vara konstruktiv, lyssna och kanalisera människors idéer.

 • Programutbildning

  Intresserad av samhällsbyggnad, stadsbyggnad och stadsplanering, frågor som rör design i den offentliga sfären eller miljöteknik och hållbar infrastruktur? Avdelningen för Urbana och regionala studier är involverad i några av KTH:s utbildningsprogram.

Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2020-09-22