Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 22

 • Nytt samarbete inom hållbarhet

  Miljöstrategisk analys, hållbar konsumtion och produktion samt framtidsanalyser är några av många områden som ingår i ett nytt avtal för ett strukturerat och långsiktigt samarbetet mellan KTH och Stockholm Environment Institute, SEI.

 • Smartare lösningar från unga studenter

  Studenter tänker i andra banor än medelålders forskare. Många lysande idéer tog form när it-studenter gav sig på att finna hållbara lösningar inom godstransporter och energiförbrukning.

 • Hållbar samverkan mellan KTH och IVL

  KTH och IVL Svenska Miljöinstitutet vill bygga ett hållbart och långsiktigt samarbete. Den 17 december blev det svart på vitt då båda parterna skrev under en avsiktsförklaring för framtiden.

 • Adjungerade forskare kan bidra mer

  De adjungerade forskarna skulle kunna bidra med ännu mer av sin kompetens på KTH. Det konstateras i en utredning som studerat KTH:s adjungerade fakultet.

 • Transporttema i nya KTH&Co

  Nya idéer och tydligare ingångar för näringslivet. Med en strategisk plattform kopplar KTH greppet om transportfrågorna. Transportplattformen är ett av inslagen i temat om transport i årets andra nummer av tidningen KTH&Co.

 • Sandvik och KTH i strategiskt samarbete

  KTH och Sandvik fördjupar och breddar sitt samarbete genom ett avtal om strategiskt partnerskap. Syftet är att uppnå stärkt innovationsförmåga samt stärka talang- och kompetensförsörjning inom ett brett fält av verksamhetsområden.

 • Tips för samhällskopplad undervisning

  Vill du förbättra ditt samarbete med organisationer och företag inom undervisningen? Råd och dåd finns i en ny handbok som tagits fram i samarbete med KTH:s lärare.

 • Transporttema i nya KTH&Co

  Nya idéer och tydligare ingångar för näringslivet. Med en strategisk plattform kopplar KTH greppet om transportfrågorna. Transportplattformen är ett av inslagen i temat om transport i årets andra nummer av tidningen KTH&Co.

 • Det är påverkan som är poängen

  Forskning och undervisning som påverkar samhället ska få högre status på KTH. Nya karriärmöjligheter och mer pengar ligger i potten för dem som engagerar sig, enligt ett förslag till ny strategi.

 • Scaniachef öppnar dörren för lärare

  Att lyssna till näringslivets föreläsare kan ge nytt material till den egna undervisningen. Språkläraren Elisabeth Keller hittade flera goda exempel under den öppna föreläsningen av Scanias FoU-chef Harald Ludanek.

 • Professor vill höja undervisningens status

  Hallå där, Johan Silfwerbrand, professor i brobyggnad, som i ett inlägg i Svenska Dagbladet, menar att undervisning och samverkan måste få högre meritvärde inom högskolan. Varför då? – Annars riskerar vi i förlängningen att få en sämre utbildning och svårare att få anslag.

 • Sverige och Japan tar gemensamt grepp kring åldrande befolkning

  En avancerad robot som klarar kirurgiska ingrepp med högre precision. Automatiserad analys av en patients röst som metod för medicinska diagnoser och individanpassad behandling. Inom sådana områden kan svenska och japanska forskare nu börja samarbeta tätare för att möta utmaningarna med en åldrande befolkning.

 • "Inget svammel i Almedalen"

  Nästa vecka drar en ansenlig del av Forskarsverige till Almedalen. Vi frågade några erfarna besökare från KTH om vad de får ut av minglet och seminarieträffarna under politikerdagarna i Visby.

 • Rakare rör för företagskontakter

  Det ska bli lättare för företagen att hitta in till KTH. Och forskarnas behov av näringslivssamverkan ska upp på bordet: Hur vill de samverka och vilket stöd behöver de för det?

 • KTH utvecklar hållbar produktion i Södertälje

  Med utbildning och forskning inom hållbar produktion i nära samverkan med lokala företag spelar KTH:s nya campus i Södertälje en viktig roll för den industriella utvecklingen i regionen. Här finns labb där forskare, studenter, lärare och industripartner testar nya teknologier. Onsdag 23 maj var Kungen på besök.

 • Jan Gulliksen om regeringens AI-satsning:

  I förra veckan meddelade regeringen att man satsar 40 miljoner kronor på fort- och vidareutbildning inom artificiell intelligens för 2018 och 2019. KTH är ett av de sju lärosäten som ingår i satsningen, som koordineras av Chalmers tekniska högskola. För KTH finns det goda förutsättningar att komma igång snabbt med verksamheten, säger Jan Gulliksen, vicerektor för digitalisering på KTH.

 • Nu ska stålproduktion bli mindre hälsovådlig

  Nya stålsorter som är mer hållbara än dagens metallegeringar, både ur ett hälso- och miljöperspektiv. Det kan bli verklighet tack vare ett forskningssamarbete mellan KTH, Pohang-universitetet i Sydkorea och det svenska företaget Sandvik Coromant. I en studie, som publiceras i dag i den vetenskapliga tidskriften Nature Communications, har forskarna nått en fördjupad förståelse för egenskaperna hos så kallade högentropi-legeringar.

 • ”Ett jättebra steg för KTH”

  Knut och Alice Wallenbergs stiftelse donerar 50 miljoner kronor till Nanyang Technological University, NTU, i Singapore, ett av Asiens mest framstående universitet och en viktig partner för KTH. Genom satsningen ska 25 unga forskare från hela världen få finansiering för ett år på NTU och ett år i Sverige vid något av de svenska universitet som är engagerade i forskningsprogrammet WASP (Wallenberg AI, Autonomous System and Software program), där KTH är ett av fem partneruniversitet.

 • Ändrat IT-stöd väckte motstånd

  Debatten har varit intensiv under våren om förslaget att samordna CSC-skolans IT-stöd med KTH:s centrala IT-administration. Förslaget väckte starka reaktioner bland anställda, studenter och hos facket. Nu har frågan belysts i en utredning.

 • Möten över gränser främjar tillväxt

  ICT-klustret i Kista kan lyfta den medicintekniska branschen. Det var en av slutsatserna när KTH mötte näringslivet på konferensdagen Teknik och Tillväxt.

 • Personliga relationer med näringslivet

  KTH:s satsning att knyta näringslivet närmare till sig genom adjungerade professorer och strategiska företagspartners har slagit väl ut. Enligt en första studie kan 33 av de 39 professorerna tänka sig att förlänga adjungeringen. – Tricket är att få igång en rörelse som sprider sig, säger Margareta Norell Bergendahl, KTH: s nyinrättade vicerektor och ansvarig för satsningen.

 • Ledning och organisering i byggande och förvaltning

  Avdelningen för ledning och organisering i byggande och förvaltning utbildar och forskar inom ledning och organisering av hela bygg- och förvaltningsprocessen.