Till innehåll på sidan

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 3

  • Ersätter giftiga bekämpningsmedel med vitamin B3

    Att undvika miljögiftiga bekämpningsmedel inom jord- och skogsbruk är högprioriterat. Inom ramen för en forskargrupp på KTH har docenterna Anna Ohlsson och Torkel Berglund länge studerat möjligheterna att finna nya, miljömässigt hållbara vägar för skydd av växter. Nu har de gjort det i form av vitamin B3, som i förlängningen skyddar mot bland annat den förhatliga snytbaggen, åtminstone det första året ute i fält.

  • Granen skräddarsyr doft mot angripare

    Varje år förstörs åtskilliga kubikmeter granskog av granbarkborre och andra insekter. Olika granar är olika känsliga för angrepp, vissa träd klarar sig bättre och andra sämre. Marie Danielsson, 33 år, disputerade nyligen med en avhandling där hon har studerat vad som ligger bakom dessa variationer.

  • De sätter stopp för skogsskövlaren

    Snytbaggar är riktiga trädmördare och mumsar i sig svensk skog för 100 miljoner kronor per år. Detta är ett tufft avbräck för en viktig gren av svenskt näringsliv. Nu visar dock nya försök som KTH-forskare genomfört positiva resultat i kampen mot snytbaggen. Därtill är metoden både giftfri och billig.

Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2020-09-22