Till innehåll på sidan

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 4

 • Så bra blev Hammarby Sjöstad ur miljösynpunkt

  När Hammarby Sjöstad byggdes var det med miljövisionen att området skulle vara "dubbelt så bra". Forskningsresultat från KTH visar att man i planeringen av den nya stadsdelen lyckades lyfta integreringen av miljöarbetet till en ny nivå, både nationellt och internationellt. Men man kunde ha nått ännu längre, menar Sofie Pandis Iveroth som utvärderat Hammarby Sjöstads miljöprofilering.

 • ”Nå miljömålen genom effektivare sophantering”

  För att nå EU:s miljömål måste Sverige minska mängden koldioxidutsläpp från 50 miljoner ton till nära noll fram till 2050. Aktuell forskning visar att det finns en potential på hela sex miljoner tons minskning enbart genom sophantering.

 • Nå miljömålet 2050 med förbränningsförbud

  För att nå EU:s miljömål måste Sverige minska mängden koldioxidutsläpp från 50 miljoner ton till nära noll fram till 2050. Aktuell forskning från KTH visar att det finns en potential på hela sex miljoner tons minskning enbart genom sophantering. Det betyder dock tuffare styrmedel, till exempel strängare krav på återvinning, förbud mot förbränning av återvinningsbart avfall och viktbaserad avfallstaxa.

 • Avfallshantering på KTH

  Här finner du information om avfallshantering på KTH. Avfallsrummen har olika kapacitet och möjligheter till källsortering. Klicka på adressen och få listat vilka fraktioner som är möjliga i respektive avfallsrum. Hantering av farligt avfall(inkl. kemiskt och biologiskt), se vänstermenyn. Övriga KTH Campusområden, se respektive område i menyraden.

Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2020-09-22