Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 2

  • KTH hjälper Wikipedia börja prata

    KTH deltar nu i ett fyramiljonersprojekt som syftar till att lära Wikipedia att prata. Det är genom ett samarbete som är finansierat av Post- och telestyrelsen (PTS), där KTH tillsammans med Wikimedia Sverige och STTS skall göra Wikipedia mer tillgängligt för personer med nedsatt syn eller dyslexi. Projektet har fått namnet Wikispeech.

  • Drar en lans för det svenska språket

    Om man listar världens största språk efter antal talare kommer Sverige först på 96:e plats. Därmed hamnar vi i bakvattnet när det gäller utvecklingen av framtidens talteknologi då bland andra spansk- och engelsktalande länder prioriteras av storföretag som Amazon, Apple och Google. Det är dock inte bara avsaknad av stor kundbas som bidrar till att Vetenskapsrådet nu ger ett forskningsanslag till pionjärerna inom talteknologi på KTH.