Till innehåll på sidan

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 1

  • Drar en lans för det svenska språket

    Om man listar världens största språk efter antal talare kommer Sverige först på 96:e plats. Därmed hamnar vi i bakvattnet när det gäller utvecklingen av framtidens talteknologi då bland andra spansk- och engelsktalande länder prioriteras av storföretag som Amazon, Apple och Google. Det är dock inte bara avsaknad av stor kundbas som bidrar till att Vetenskapsrådet nu ger ett forskningsanslag till pionjärerna inom talteknologi på KTH.

Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2020-09-22