Till innehåll på sidan

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 3

  • Gräddfil till bättre tvärvetenskap

    Ett nytt samarbetsavtal med Sveriges största tekniska forskningsinstitut, SP, gör det möjligt för KTH att öka den internationella slagkraften. Avtalet ger forskarna på KTH och SP tydliga ingångar till varandras forskningsmiljöer, både för personliga kontakter och provningsutrustning.

  • ”Plattformarna ger en lyskraft av tydlighet”

    Vetenskapsrådets Arne Johansson gör tummen upp för KTH:s satsning på tvärvetenskapliga forskningsplattformar. Han var en av talarna vid den kick off som hölls i går.

  • Transportplattformen

    Globalisering, en växande befolkning och ökad urbanisering ökar transportbehovet i hela världen. Samtidigt påverkar transporter vår miljö, användning av naturresurser och de kräver också fysiskt utrymme. Problemen och utmaningarna kring transportens framtid är så komplexa att det behövs tvärvetenskapliga samarbeten mellan många intressenter. Ett av huvudmålen med transportplattformen är att katalysera multidisciplinära forskningsaktiviteter hos KTH och med externa partners.

Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2020-09-22