Till innehåll på sidan

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 12

  • KTH-forskarna som är på plats i Almedalen

    Under Almedalsveckan 2015 på Gotland kommer en rad KTH-forskare att vara med och delta i olika seminarier. Här är ett axplock ur den lista med seminarier som kommer att ges och den KTH-kompetens som finns på plats från och med den 28 juni.

  • "Lärares villkor måste förbättras"

    Det akademiska systemet rider på lärarnas engagemang konstaterar Bengt Lindberg, dekan på ITM-skolan. En undersökning visar att 90 procent av lärarna där arbetar betydligt mer än 40 timmar i veckan.

  • Robyn och KTH arrangerar teknikfestival ihop

    Det behövs fler tjejer inom teknik, det säger såväl politiker som företrädare för universitet och näringsliv. Det är en av anledningarna till att KTH och Robyn anordnar teknikfestivalen Tekla lördagen den 18 april 2015.

  • "Lärares villkor måste förbättras"

    Det akademiska systemet rider på lärarnas engagemang konstaterar Bengt Lindberg, dekan på ITM-skolan. En undersökning visar att 90 procent av lärarna där arbetar betydligt mer än 40 timmar i veckan.

  • Ökar fusket bland studenterna?

    KTH satte in extra resurser under hösten för att stävja plagering vid studenternas examinationer. Vad säger lärarna om omfattningen av fusk och plagering vid tentamina?

  • Lärare på Facebook gör studenter förvirrade

    Vissa studenter känner osäkerhet och tvivel när deras lärare använder Facebook som en kommunikationskanal. Det visar en studie som gjorts av forskare bland annat vid KTH.

  • Arkitektur 300 hp

    Den femåriga arkitektutbildningen uppfyller EU:s så kallade arkitektdirektiv, vilket innebär att examen ger dig rätt att utöva yrket i andra länder.

  • Så här ska fler få bättre studieresultat

    Den digitalisering som nu sker av skolor och universitet leder till att stora mängder data om elever och studenter samlas in. Sådana data kan användas för att förbättra undervisning och utbildning, både vad gäller individens lärande, utbildningsprogrammens kvalitet och undervisningsmiljöer. Då samhället står  inför stora utmaningar när det kommer till undervisningskvalitet, behov av livslångt lärande och integration av många nyanlända människor, är anslaget välkommet enligt KTH-professorn Gunnar Karlsson som är ansvarig för forskningsprojektet "Svenska utbildningsdata".

  • Arbetsmarknadsministern besökte KTH:s It-utbildning för nyanlända

    Den andra kullen studenter på KTH:s intensivkurs i it-utveckling för nyanlända har just avslutat sina studier och är på väg ut i arbetslivet. På fredagen fick de besök av arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

  • Videobloggaren Alva ger åtta tips för att lyckas med studierna

    I sin videoblogg berättar Alva Liu om livet som student på KTH. Efter att ha pluggat i snart fem år på KTH har hon fått en mängd erfarenheter och insikter som hon delar med sig av i form av åtta tips i sitt senaste inlägg på YouTube-kanalen KTH Student.

  • Nya programmet i teknisk matematik möter arbetsmarknadens behov

    Djupa och gedigna kunskaper i matematik och programmering. Kunskaper som förbereder för arbete och forskning inom maskininlärning, AI och matematisk modellering. I vår öppnar anmälan till det nya civilingenjörsprogrammet i teknisk matematik, som startar hösten 2020.

  • Studenter som poddar

    Måste man vara jättesmart för att gå på KTH? Pluggar man bara matte? Har man ingen fritid utanför skolan? Det är frågor som medieteknikstudenterna Amanda Carp och Celine Helgesson Hallström tar upp i den nya podcasten KTH Student, som vänder sig till gymnasieungdomar som är intresserade av att veta mer om KTH innan de väljer högskoleutbildning.

Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2020-09-22