Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Donationen

Jonassons centrum för medicinsk avbildning grundades efter att Kerstin och Rune Jonasson gav en donation till Kungliga Tekniska högskolan. Medlen har placerats i en fond benämnd Kerstin och Rune Jonassons fond. Donationsmedlen ska huvudsakligen användas för forskning inom området medicinsk teknik.

Syftet är att skapa en högteknologisk infrastruktur som utgör en plattform för forskningssamverkan mellan KTH, Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset inom området medicinsk teknik, genom anskaffning av kvalificerad utrustning för medicinsk avbildning.

Under den tid som gått sedan donationen skapades har ett antal betydelsefulla aktiviteter startats. Investeringar har gjorts som stöd till pågående forskningsverksamhet framför allt inom Skolan för teknik och hälsa. En större investering för utrustning inom medicinsk bildbehandling har förberetts. Personal som kan handha och använda utrustningen har identifierats och även anställts. En särskild satsning har gjorts för att bygga upp samarbete mellan KTH och det tekniska universitetet Korean Advanced Institute for Science and Technology (KAIST) i Sydkorea omfattande både forskningsutbyte och stipendier så att personer kan utveckla kompetenser inom ämnesområdet medicinsk avbildning.

Det är viktigt att de verksamheter som byggs upp med donationen som en förutsättning samlas i en särskild organisatorisk enhet. Ett skäl till detta är att donationens synlighet ska bestå både under tiden den används och efter att den utnyttjats till fullo. Ett annat skäl är att donationen har gett förutsättningen för ett framtida varaktigt tillskott till KTHs forskningsinfrastruktur och skapat en länk mellan verksamhet inom området medicinsk avbildning mot Karolinska Institutet (KI) och vid Karolinska universitetssjukhuset. Varaktigheten kommer att vara beroende av andra framtida samarbeten och finansiärer. En organisatorisk form som är lämplig för ett sådant fokusområde är att skapa ett centrum - Jonassons centrum för medicinsk avbildning.