Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Tillgänglig utrustning

Fotoakustisk avbildningsanläggning

Det fotoakustiska bildgivande systemet (Vevo LAZR,Visualsonics) införlivar fotoakustisk avbildning med högupplöst ultraljud. Ultraljudsavbildningen tillhandahåller en högupplöst referenskarta för att identifiera anatomi, medan den fotoakustiska avbildningen möjliggör funktionella mätningar såsom syremättnad, totalt hemoglobin och mikrodistributionen av biomarkörer.

Vivid E9 ultraljudssystem

Ultraljudsskannern Vivid E9 från GE Healthcare är den första i sitt slag av kardiovaskulärt ultraljudssystem som är exklusivt byggt för 4D-avbildning. Vivid E9 är ett exceptionellt verktyg för bildanskaffning, datahantering och arkivering som hjälper till att förhöja produktiviteten och öka förtroendet i diagnostik.

Aixplorer ultraljudssystem

Aixplorer är ett ultraljudssystem som, utöver sedvanlig ultraljudsavbildning, också kan utföra elastografiavbildning. Med elastografiavbildning kan klinikern veta hur hård eller mjuk vävnaden är och behöver inte förlita sig på manuell palpation.

Verasonics V-1 ultraljudssystem

Verasonics V-1 ultraljudssystem kan programmeras till att utföra många högteknologiska ultraljudstekniker i forskningsinställningarna.

Mobil gammakamera

Den mobila 3D-gammakameran är en kraftfull, snabb, diagnostisk sängkantsutrustning för kardiologiska eller neurologiska tillämpningar.

MTH microCT-miniPET

En kombinerad CT och PET med överlägsen rumslig upplösning för smådjursavbildning. Systemet har utvecklats av gruppen för medicinsk bildteknik vid STH i samarbete med ATOMKI, i Debrecen, Ungern och den är därför fullt justerbar för alla behov.

Mobil C-arm, Ziehm Vision RFD

Den mobila C-armen (Ziehm Vision RFD) har en detektor med flat panel som tillhandahåller hög upplösning, distortionsfri avbildning och ett utökat synviddsfält. Det är speciellt utformat för utökad användning i operationssalar såsom vaskulära operationer, interventionell radiologi och hybridrumstillämpningar.

MRI med högintensivt ultraljud (MRI-HIFU) (Philips Ingenia 3T)

MRI-utrustningen 3T skapar högupplösta bilder som kan användas för kliniska ändamål och för avancerad preklinisk forskning. Integreringen av högintensivt ultraljud, HIFU, möjliggör kontrollerad terapeutisk intervention under MRI-ledning som kan användas för att eliminera exempelvis tumörer eller patologiska ledningsvägar i hjärtat. Den terapeutiska effekten av HIFU kan omedelbart övervakas med kontinuerlig MRI-skanning.