Till innehåll på sidan

Forskarutbildningsprogrammet inom medicinsk teknologi

Forskarutbildningsprogrammet inom medicinsk teknologi är ett forskarutbildningssamarbete mellan Karolinska Institutet (KI) och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Programmet leder till en gemensam examen utfärdad av KI och KTH.