Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Lediga jobb på KTH

Anställning
Ort
Avdelning
Sista ansökningsdag
Doktorand inom Kvantmekanisk förbättrad detektion och kommunikationStockholmSkolan för teknikvetenskap vid KTH
Sista ansökningsdag
2024-06-19
Doktorand (licentiat) i Data/AI-driven valmodellering i kollektivtrafikStockholmSkolan för arkitektur och samhällsbyggnad vid KTH
Sista ansökningsdag
2024-06-19
Säkerhetsspecialist KTHStockholmKungliga Tekniska högskolan, Verksamhetsstödet vid KTH
Sista ansökningsdag
2024-06-19
Forskare i beräknings biofysikSolnaSkolan för teknikvetenskap vid KTH
Sista ansökningsdag
2024-06-20
Postdoktor inom klimatgovernance och policyStockholmSkolan för arkitektur och samhällsbyggnad vid KTH
Sista ansökningsdag
2024-06-20
Postdoktor inom polymerkemiStockholmSkolan för kemi, bioteknologi och hälsa vid KTH
Sista ansökningsdag
2024-06-21
Forskningsingenjörer inom proteinbaserade läkemedelStockholmSkolan för kemi, bioteknologi och hälsa vid KTH
Sista ansökningsdag
2024-06-21
Forskare inom cellinjeutveckling för produktion av biologiska läkemedelStockholmSkolan för kemi, bioteknologi och hälsa vid KTH
Sista ansökningsdag
2024-06-21
Postdoktor inom inom utvidgad verklighet och mikromobilitetStockholmSkolan för elektroteknik och datavetenskap vid KTH
Sista ansökningsdag
2024-06-23
Doktorand inom spatiell metodutvecklingSolnaSkolan för kemi, bioteknologi och hälsa vid KTH
Sista ansökningsdag
2024-06-23
Postdoktor i pyrolys för återvinning av plast från förnybara teknologierStockholmSkolan för industriell teknik och management vid KTH
Sista ansökningsdag
2024-06-24
Bitr. lektor i kemiteknik m. inriktn. mot elektrolysörer och bränslecellerStockholmSkolan för kemi, bioteknologi och hälsa vid KTH
Sista ansökningsdag
2024-06-24
Doktorand inom tillförlitlig konstruktion och optimeringStockholmSkolan för teknikvetenskap vid KTH
Sista ansökningsdag
2024-06-25
Postdoktor inom elektroanalytisk kemiStockholmKungliga Tekniska högskolan, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa
Sista ansökningsdag
2024-06-25
Doktorander inom Biomekanik och rörelsenedsättningarStockholmSkolan för teknikvetenskap vid KTH
Sista ansökningsdag
2024-06-25
Doktorand inom Biomekanik: Exoskelett och gånghjälpmedelStockholmSkolan för teknikvetenskap vid KTH
Sista ansökningsdag
2024-06-25
Postdoktor inom förbättring av den cirkulära ekonomin i väginfrastrukturStockholmSkolan för arkitektur och samhällsbyggnad vid KTH
Sista ansökningsdag
2024-06-26
Doktorand inom syntetiska biologi för cyanobakterierStockholmSkolan för kemi, bioteknologi och hälsa vid KTH
Sista ansökningsdag
2024-06-26
Doktorand inom BiofysikSolnaSkolan för teknikvetenskap vid KTH
Sista ansökningsdag
2024-06-26
Doktorand inom modellordningsreduktion för partitionerad vibroakustikStockholmSkolan för teknikvetenskap vid KTH
Sista ansökningsdag
2024-06-26
Doktorand inom maskininlärning för att utvärdera generativa modellerStockholmSkolan för elektroteknik och datavetenskap vid KTH
Sista ansökningsdag
2024-06-27
Doktorand inom metallurgi för återvinning av stålStockholmSkolan för industriell teknik och management vid KTH
Sista ansökningsdag
2024-06-27
Två postdoc-tjänster i AI-baserad medicin och life science dataanalysStockholmSkolan för elektroteknik och datavetenskap vid KTH
Sista ansökningsdag
2024-06-27
Postdoktor inom Biomekanik och Människans RörelserStockholmSkolan för teknikvetenskap vid KTH
Sista ansökningsdag
2024-06-27
Biträdande lektor inom hållbara metallerStockholmSkolan för industriell teknik och management vid KTH
Sista ansökningsdag
2024-06-27
Doktorand inom tillståndsbedömning och inspektioner av tunnlarStockholmSkolan för arkitektur och samhällsbyggnad vid KTH
Sista ansökningsdag
2024-06-28
Doktorand inom betongmaterialStockholmSkolan för arkitektur och samhällsbyggnad vid KTH
Sista ansökningsdag
2024-06-28
Postdoktor i hydreringsteknik för hållbara bioraffinaderierStockholmSkolan för kemi, bioteknologi och hälsa vid KTH
Sista ansökningsdag
2024-06-28
AntagningshandläggareStockholmVerksamhetsstödet vid KTH
Sista ansökningsdag
2024-06-30
AntagningskoordinatorStockholmVerksamhetsstödet vid KTH
Sista ansökningsdag
2024-06-30
Doktorand inom robotik för brandriskestimering i rurala miljöerStockholmKungliga Tekniska högskolan, Skolan för industriell teknik och management
Sista ansökningsdag
2024-06-30
Postdoktor i ML och simuleringar för framtida hybrida energisystem.StockholmSkolan för arkitektur och samhällsbyggnad vid KTH
Sista ansökningsdag
2024-07-01
Doktorand inom undervattenskommunikation och signalbehandlingStockholmSkolan för elektroteknik och datavetenskap vid KTH
Sista ansökningsdag
2024-07-01
Senior IT-supporttekniker med hög servicekänslaSolnaKungliga Tekniska högskolan, Verksamhetsstödet vid KTH
Sista ansökningsdag
2024-07-01
Doktorand (licentiat) inom resilient kollektivtrafikStockholmSkolan för arkitektur och samhällsbyggnad vid KTH
Sista ansökningsdag
2024-07-03
Doktorander inom förnybara hybridsystem för industriell avkolningStockholmSkolan för industriell teknik och management vid KTH
Sista ansökningsdag
2024-07-03
Forskningsingenjör i beräkningsplasmafysikStockholmSkolan för elektroteknik och datavetenskap vid KTH
Sista ansökningsdag
2024-07-05
Doktorand inom Intelligenta och elastiska mikronätStockholmSkolan för elektroteknik och datavetenskap vid KTH
Sista ansökningsdag
2024-07-05
Doktorand inom design av material för bergborrverktyg med ICMEStockholmKTH Royal Institute of Technology, School of Industrial Engineering and Management
Sista ansökningsdag
2024-07-05
Doktorand inom ljuskontrollerbara fluorescerande proteiner för mikroskopiSolnaSkolan för teknikvetenskap vid KTH
Sista ansökningsdag
2024-07-15
Lektor i grundvattenhantering i berggrunden med inrikt. kopplade processerStockholmSkolan för arkitektur och samhällsbyggnad vid KTH
Sista ansökningsdag
2024-07-28
Doktorand inom Nanostrukturerade Halvledarmaterial för FotonikStockholmSkolan för teknikvetenskap vid KTH
Sista ansökningsdag
2024-07-31
Doktorand inom Mixed-Signal ASIC för molekylär medicinsk avbildningStockholmSkolan för elektroteknik och datavetenskap vid KTH
Sista ansökningsdag
2024-07-31
Postdoktor inom Automatiserad Grundlig Analys av Maskinkod i ProgramStockholmSkolan för elektroteknik och datavetenskap vid KTH
Sista ansökningsdag
2024-07-31
Doktorand inom kondenserade materiens teoriStockholmSkolan för teknikvetenskap vid KTH
Sista ansökningsdag
2024-08-05
Doktorand inom engineering Acetivibrio thermocellus för hållbar produktionStockholmSkolan för kemi, bioteknologi och hälsa vid KTH
Sista ansökningsdag
2024-08-05
Doktorander inom inferens för stora språkmodellerStockholmSkolan för elektroteknik och datavetenskap vid KTH
Sista ansökningsdag
2024-08-05
Doktorand inom RealtidssystemStockholmSkolan för elektroteknik och datavetenskap vid KTH
Sista ansökningsdag
2024-08-06
Doktorand inom maskininlärning och autonomt beslutsfattandeStockholmSkolan för elektroteknik och datavetenskap vid KTH
Sista ansökningsdag
2024-08-08
Visstidsanställd adjunkt i elektronik och inbyggda systemStockholmSkolan för elektroteknik och datavetenskap vid KTH
Sista ansökningsdag
2024-08-09
Koordinator ledningsstödStockholmKungliga Tekniska högskolan, Verksamhetsstödet vid KTH
Sista ansökningsdag
2024-08-12
Doktorand inom konverserande AIStockholmSkolan för elektroteknik och datavetenskap vid KTH
Sista ansökningsdag
2024-08-14
Doktorand inom Undervattensrobotik och MaskinlärandeStockholmSkolan för elektroteknik och datavetenskap vid KTH
Sista ansökningsdag
2024-08-14
Säkerhetsanalytiker KTHStockholmKungliga Tekniska högskolan, Verksamhetsstödet vid KTH
Sista ansökningsdag
2024-08-15
Doktorand inom digitalt lärandeStockholmSkolan för industriell teknik och management vid KTH
Sista ansökningsdag
2024-08-15
Doktorand inom proteindesignStockholmKungliga Tekniska högskolan, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa
Sista ansökningsdag
2024-08-15
Postdoc inom VLSI-design för en monolitisk 3D-integrerad teknologiStockholmSkolan för elektroteknik och datavetenskap vid KTH
Sista ansökningsdag
2024-08-15
Postdoktor designautomatisering i ett Lego-inspirerat designramverkStockholmSkolan för elektroteknik och datavetenskap vid KTH
Sista ansökningsdag
2024-08-15
Doktorand i datorseende och djupinlärningStockholmSkolan för elektroteknik och datavetenskap vid KTH
Sista ansökningsdag
2024-08-16
Postdoktor inom superupplösande MINFLUX-mikroskopiSolnaSkolan för teknikvetenskap vid KTH
Sista ansökningsdag
2024-08-18
Forskningsamanuens i Tillämpad KvantteknikStockholmSkolan för teknikvetenskap vid KTH
Sista ansökningsdag
2024-08-31
Doktorander inom systemssäkerhet, formell verifiering och maskininlärningStockholmSkolan för elektroteknik och datavetenskap vid KTH
Sista ansökningsdag
2024-08-31
Besöksledare på Vetenskapens Hus, timanställningStockholmSkolan för industriell teknik och management vid KTH
Sista ansökningsdag
2024-09-08
Doktorand inom generativa modeller av talade konversationerStockholmSkolan för elektroteknik och datavetenskap vid KTH
Sista ansökningsdag
2024-09-16
Övningsassistenter sökes till institutionen för matematikStockholmSkolan för teknikvetenskap vid KTH
Sista ansökningsdag
2024-09-30