Till innehåll på sidan

Fysikkursen

Förberedande kurs i fysik

Kursen ges på Moodle

Kursinnehåll

Kursen består av litteratur, övningar i form av tidigare provfrågor, samt ett slutprov. Litteraturen består av fem delar där följande ämnen behandlas:

  1. Värmelära (Värme och temperatur, Materials tillstånd, Termodynamiken, Energiförsörjning, Tryck och densitet, Ideala gaslagen)
  2. Statik (Introduktion, Elementär vektoralgebra, Krafter, växelverkan och kraftsumma, Kraftmoment, Masscentrum, tyngdkraft, Jämvikt, friktion och hydrostatik)
  3. Partikeldynamik (Linjebunden rörelse, Tvådimensionell rörelse, Kraftekvationen, Arbete, energi och effekt, Rörelsemängd, impuls och stöt, Cirkulär och harmonisk rörelse)
  4. Elektricitet & elektromagnetism (Laddningar, Elektriska kretsar, Energi och effekt, Växelström, Elektromagnetism)
  5. Modern fysik (Relativitet, Relativistiska storheter, Vågor och partiklar, Atomen, Kärnan, Partiklar

Kurserna är under uppbyggnad och mer material kan komma att tillkomma allteftersom.