Till innehåll på sidan

Förberedande kurs i matematik

Förberedande kurs i matematik

Kursen ges på Moodle

Kursinnehåll

Kursen består av litteratur, grundprov, övningar i form av tidigare provfrågor samt ett slutprov. Litteraturen består av åtta kapitel där följande ämnen behandlas:

  1. Numerisk räkning (Räkneoperationer med tal)
  2. Potenser (Heltalspotenser, Potenslagar, Byte av bas, Rationell exponent, Jämförelse av potenser)
  3. Algebra (Algebraiska uttryck, Linjära uttryck, Andragradsuttryck)
  4. Rötter och logaritmer (Rötter, Rotekvationer, Logaritmer, Logaritmekvationer)
  5. Trigonometri (Vinklar och cirklar, Funktioner, Samband, Trigonometriska ekvationer)
  6. Komplexa tal (Räkning, Polär form, Potenser och rötter, Komplexa polynom)
  7. Derivator (Inledning, Deriveringsregler, Max- och minproblem)
  8. Integraler (Inledning, Variabelsubstitution, Partiell integrering)

Kurserna är under uppbyggnad och mer material kan komma att tillkomma allteftersom.