Vetenskapens Hus

Vetenskapens Hus är ett Science Education Centre inom naturvetenskap, teknik och matematik. Målgruppen för verksamheten är främst elever och lärare inom förskola, grund¬skola och gymnasium. Viss verksamhet bedrivs även för allmänheten.

Vetenskapens Hus ägs av KTH och Stockholms universitet med Stockholms stad som största samarbets­partner. Övriga samarbetspartner är företag, sju kommuner i länet samt drygt 40 grund- och gymnasieskolor i övrigt i länet. Verksamheten bedrivs i lokaler i två olika miljöer, dels i universitetsmiljö vid AlbaNova universitetscentrum med tillgång till laborationssalar och närhet till pågående forskning, dels i Bergianska trädgården med tillgång till trädgård och växthus.

Det långsiktiga målet med verksamheten är att öka antalet naturvetare och ingenjörer samt att medverka till en hållbar samhällsutveckling genom att höja allmänbildningen inom naturvetenskap, teknik och matematik. Vi utgår från tre typer av aktörer: skolan med pedagogisk kunskap, universitetet med dess studiemiljö, aktuell forskning och studentförebilder samt företag som ger arbetslivsanknytning och visar upp förebilder och spännande karriär­möjligheter.

Vetenskapens Hus erbjuder idag över 100 olika program för elever i grund- och gymnasieskolan. Dessa består av laborativt inriktade aktiviteter inom ämnena biologi, fysik, kemi, matematik och teknik. De är anpassade efter skolans styrdokument, lyfter fram aktuell forskning och vetenskapliga metoder. För lärare genomförs varje år cirka 20 fortbild­nings­aktiviteter inom olika områden. Dessutom medverkar Vetenskapens Hus vid cirka 20 evenemang för barn, unga, lärare och allmänhet per år – som arrangörer eller som inbjudna experter, aktivitetsledare, vetenskapliga inspiratörer eller liknande. I dag arbetar Vetenskapens Hus mest regionalt men vi deltar även i några nationella och internationella projekt.

De flesta aktiviteter vid Vetenskapens Hus leds av besöksledare som arbetar deltid vid sidan av sina studier på KTH eller Stockholms universitet. De fungerar därigenom som en länk mellan skola och universitet och som förebilder för eleverna.

Under 2015 mötte Vetenskapens Hus över 70 000 barn, ungdomar och lärare för att ge något extra inspirerande och öka intresset för och kunskap inom det naturvetenskapliga, tekniska och matematiska området.