Till innehåll på sidan

Seminarium med Dilsa Demirbag-Sten

Mottagare av KTH:s stora pris 2019

Bild på Dilsa Demirbag-Sten i förgrunden och KTH Entré i bakgrunden
Dilsa Demirbag-Sten, mottagare av KTH:s stora pris 2019. Foto Håkan Lindgren

6 oktober: Grundskolan som grundsten

Vilken betydelse har en jämlik och god utbildning i ett högteknologiskt samhälle?

Dilsa Demirbag-Sten mottagare av KTH:s stora pris 2019 inledningstalar, sedan fortsätter seminariet med en diskussion om vilken betydelse en jämlik och god utbildning har i ett högteknologiskt samhälle. Moderator Per Svensson fördelar ordet.

I panelen

  • Dilsa Demirbag-Sten, generalsekreterare Berättarministeriet
  • Danica Kragic, professor i datalogi vid KTH 
  • Gustaf Arrhenius, professor i praktisk filosofi och VD för Institutet för framtidsstudier. 

När: 6 oktober kl. 17:00-18:00 

Var: webbsändning, anmälan krävs

Sista anmälningsdag är måndag den 4 oktober.

Anmälan

Så här lyder motiveringen till att Dilsa Demirbag-Sten får KTH:s stora pris 2019:

"Med en stark och inspirerande övertygelse om att kunskap och kritiskt tänkande är avgörande för samhällsutvecklingen har Dilsa Demirbag-Sten gått från ord till handling. Genom ett gediget engagemang har hon lyckats kombinera socialt entreprenörskap med synen på utbildning som en såväl rättighet som möjlighet - genom skapandet av Berättarministeriet. Ministeriet är inte bara en dörröppnare till högre utbildning utan i förlängningen även en fråga om demokrati. Dilsa Demirbag-Sten är en mycket värdig mottagare av KTH:s stora pris."

Läs mer Dilsa Demirbag-Sten och KTH:s stora pris

Innehållsansvarig:evenemang@kth.se
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2021-09-09