Till innehåll på sidan

Advancing Nexus Approaches: insights from practice in support of their operationalisation

Tid: On 2022-05-18 kl 14.00

Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8, Stockholm

Videolänk: https://kth-se.zoom.us/j/68847173755

Språk: Engelska

Ämnesområde: Energiteknik

Respondent: Eunice Pereira Ramos , Energisystem

Opponent: Professor Declan Conway, Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment, London School of Economics

Handledare: Professor Mark Howells, KTH - Royal Institute of Technology; Researcher Francesco Gardumi, Energisystem; Research Associate Vignesh Sridharan, Imperial College London; Emeritus Research Scholar Hans-Holger Rogner, International Atomic Energy Agency, International Institute for Applied Systems Analysis

Exportera till kalender

Abstract

Det senaste decenniet har sett uppkomsten av ett nytt forskningstema - studiet av resurserna Nexus. "Nexus" hänvisar till att betrakta funktionen hos flera system samtidigt, i motsats till ett, som föremål för forskning. Detta perspektiv motiverar att ett sammanhängande beslutsfattande måste beakta systemens sammanlänkning. Typiska system-of-systems, Nexus, som studeras relaterar till säkerheten för tjänster, såsom vatten-energi- och livsmedelsnexus, och resurser, dvs. Processen att undersöka dynamik och interaktioner mellan olika system är känd som Nexus-metoden. Att implementera det kräver förståelse för flera system, disciplinär integration och engagemang från flera intressenter på olika beslutsnivåer. Adekvat planering av en bedömningsprocess krävs för att säkerställa ett framgångsrikt genomförande av tillvägagångssättet och dess långvariga närvaro i beslutsprocesser. Därför kan en granskning av tillämpningen av Nexus tillvägagångssätt informera viktiga aspekter som förtydligar och effektiviserar hela processen. Aktuella luckor i Nexus-forskningen inkluderar bristen på tydlighet i systemrepresentationen, avsaknaden av flexibla och tillgängliga verktyg och metoder för Nexus-analyser och behovet av transparens i modelleringsmetoder. Allt detta hindrar integreringen av tillvägagångssättet i forskningen och införlivandet i beslutsprocesser.

Avhandlingen syftar till att främja vetenskapen om integrerade resursbedömningar, särskilt Nexus-metoden, och stödja dess spridning och implementering inom och utanför akademin. Insikter från två Nexus-metoder (CLEWs och SIM4NEXUS) kommer från jämförelsen av fallstudier. Övergripande aspekter som granskas inkluderar expertis som är engagerad i bedömningar, utövarnas roller och transdisciplinaritet. Dessutom analyseras utvalda komponenter i Nexus-metoden, som att identifiera systemens interaktioner, analytiska tillvägagångssätt och engagemang och deltagande av intressenter. Det tvärgående inslaget i kunskapsöverföring mellan experter, praktiker och intressenter undersöks för att förstå dess betydelse i bedömningsprocessen. Exempel på kvantitativa analyser illustrerar representationen av olika Nexus-kontexter och utarbetandet av relevanta insikter. Denna avhandling presenterar två sådana kvantitativa exempel. Ett exempel är en CLEWs modelleringsövning på ingångsnivå, vars utveckling beskrivs från konceptualisering, modellutveckling och tolkning av resultat. Det andra exemplet är en kvantitativ analys av det gränsöverskridande flodområdet Syr Darya, som undersöker modellens strukturs roll för att utforska Nexus-frågor. Avhandlingen belyser en lista med principer för att stödja Nexus-metodens operationalisering som härrör från praktiken och med tanke på aktuella forskningsluckor.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-311354