Till innehåll på sidan

Möt KTH

EVENEMANG

World Academic Forum - Stockholm Summit 2022

17-21 maj 2022

WAF logga

I maj arrangeras för första gången World Academic Forum Stockholm Summit, ett evenemang fokuserat på att manifestera vikten av akademins roll i samhället. Bakom evenemanget står Stockholms Akademiska Forum, ett nätverk bestående av 18 högskolor och Stockholm Stad. Forskare och akademiker från hela världen är inbjudna till ett brett utbud av aktiviteter. 

Partnerskap nödvändigt för att nå hållbarhetsmålen

KTH arrangerar eller är medarrangör för fyra olika aktiviteter under dessa dagar. En av dessa är New Partnerships for human and planetary health  arrangerat av Stockholm trio (Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet) som fokuserar på hur betydelsen av partnerskap hjälper till att driva utvecklingen framåt.

Stockholms Universitet har tagit fram en artikel  som förklarar syftet med seminariet i mer detalj och där lyfter även Per Lundqvist, professor i energiteknik och KTH:s vicerektor för hållbar utveckling, fram att kompetens från många olika områden behövs för att få fram bra lösningar på hållbarhetsutmaningar.

– Universiteten behöver dock bli bättre rustade för att jobba över disciplingränser och ämnesområden och genom innovativ samverkan interagera med olika aktörer för att hitta hållbara lösningar på komplexa samhällsutmaningar. Här kompletterar vi verkligen varandra!

Övriga arrangemang

En full förteckning av aktiviteter att ta del av under de här dagarna finns på World Academic Forum Stockholm Summit's hemsida . Nedan listas också direktlänkar till övriga seminarier där KTH är arrangör eller medarrangör. 

Symposium: Discovering by listening
Uncovering the Sonic Environment of urban areas by soundwalks for a more participatory urban planning.

Soundwalk: Discovering by listening
Uncovering the Sonic Environment of urban areas by soundwalks for a more participatory urban planning.

City transformation
Focused on how we make the city more sustainable

Anmälan och fullständigt program

Stockholm från luften

Evenemang

Konferens inom hållbarhet

1 juni 2022

Den första juni anordnar Stockholms Trio (Karolinska Institutet, Stockholms universitet och KTH) tillsammans med Stockholm Environment Institute en akademisk konferens i samband med FN-konferensen Stockholm+50. Konferensen fokuserar på hur vetenskapsbaserade lösningar kan driva transformativa förändringar för hållbarhet.

Ytterligare information på engelska.

Direktlänk till registreringssidan

Tom Alandh

Evenemang

Samtal med Tom Alandh

1 juni 2022

Journalisten och dokumentärskaparen Tom Alandh kommer tillsammans med klipparen Heleen Rebel till KTH för att berätta om sitt arbete.

Heleen och Tom har jobbat tillsammans sedan 2006 och har till dagens datum gjort 56 dokumentärer ihop. I början av 2022 kom dokumentären ”När världen kom till Ronneby”, som handlar om hur invandringen under 2015 förändrat staden.

Tom Alandh mottog KTH:s stora pris 2020

Mer information och anmälan

Reaktorhallen R1

Evenemang

KTH Debatt: Är kärnkraften lösningen?

8 juni

Vi står inför en energiomställning av aldrig tidigare skådat slag och energifrågan är hetare än någonsin liksom efterfrågan på el. Allt fler ropar efter hållbara lösningar. Men hur ska de ut? Vad säger forskningen, politiken och lagstiftningen? Hur manövrerar politiken mellan de olika målkonflikter som uppstår? Är den nya kärnkraften med små reaktorer vägen fram? Detta är några av de frågor som ska debatteras. 

Mer information och anmälan

Vetenskaplig konferens

KTH MATERIALDIALOG 2022

14 juni 2022

Material för en hållbar värld

KTH Materialdialog (Materials Dialogue) är en årlig workshop på engelska för materialrelaterad forskning vid Kungliga Tekniska högskolan, KTH. Årets workshop, anordnad av KTH Materialplattformen, kommer att innehålla vetenskapliga presentationer på temat Material för en hållbar värld.

Ytterligare information (eng)

R1

KTH R1, Reaktorhallen

Forskningsreaktorn R1, var Sveriges första kärnreaktor. Den numera avställda och avvecklade kärnreaktorn används som en kreativ mötesplats. Reaktorhallens funktion är en blandning av museum, kulturhus, seminarielokal, studio och lab.

KTH:s reaktorhall

Samarbeta med KTH

KTH arbetar för att hitta hållbara lösningar på vår tids stora samhällsutmaningar genom samverkan med det omgivande samhället.

Samverkan

Träffa KTH

Har du frågor om studier? Kanske vill du besöka Campus och se dig omkring? 

Besök KTH

Det händer på KTH