Till innehåll på sidan

KTH:s priser och utmärkelser

KTH delar ut ett flertal priser och utmärkelser, främst KTH:s stora pris. Varje år utses också ett antal hedersdoktorer. Samt följande priser till såväl interna som externa mottagare.

Utmärkelserna delas som regel ut vid någon av KTH:s akademiska ceremonier. Vid KTH:s doktorspromotion i Konserthuset i november varje år delas KTH:s stora pris ut, såväl som KTH:s guldmedalj för industrisamverkan och Janne Carlssons Stipendium för Akademiskt Ledarskap. Då promoveras även hedersdoktorerna och får sina insignier som tecken på sin nya värdighet. Var tionde år delas även Professor Gunnar Wallquists Bergsmedalj ut.

Vid diplomutdelningsceremonierna i Stadshuset delas Pedagogiska priset, Rektors jämställdhets- och mångfaldspris, Årets Alumn samt Professor Gunnar Wallquists studiemedalj ut.

Varje år utser KTH:s fakultet också ett antal hedersdoktorer.

Till hedersdoktor (doctor honoris causa) kan en person utses, som universitetets forskare knutit kontakt med genom sin verksamhet, eller en person som inte valt den akademiska banan, utan på annat sätt uppnått motsvarande vetenskapliga nivå och gjort sig förtjänt av den värdighet doktorstiteln innebär och som man gärna vill knyta till forskningsgemenskapen.

Tamer Başar, professor vid University of Illinois, mottar sitt diplom vid promotionen 2019.
2019 utsågs Tamer Başar, professor vid University of Illinois, till hedersdoktor vid KTH.