Till innehåll på sidan

Professor Wallquists bergsmedalj

I enlighet med Gunnar Wallquists testamente delas Bergsmedaljen i guld ut vart tionde år. Medaljen delas ut för att hedra framstående personer inom produktionen och för att uppmärksamma själva yrket och för att göra den svenska bergshanteringen mer känd.

Gunnar Wallquist tog bergsingenjörsexamen vid Kungliga Tekniska högskolan 1917. Han arbetade sedan tolv år som produktionsingenjör inom den svenska stålindustrin. År 1929 kom han tillbaka till KTH som professor i järnets bearbetning och behandling. Priset delas ut av Stiftelsen professor Gunnar Wallquists donationsfond. En kommitté vid skolan för industriell teknik och management inhämtar tre orienterade namnförslag (nomineringar) från Jernkontorets tekniska råd samt Ingenjörsvetenskapsakademins avdelning V. Rektor beslutar om pristagare.

Priset går till:

”svensk eller utländsk bergsman, gruvkarl, metallurg eller bearbetare, vilken såsom skicklig konstruktör och som organisatorisk och ekonomisk företagsledare verksamt bidragit till bergshanteringens utveckling och förkovran. ”

Tidigare medaljörer

2013 Bo Rogberg
2003 Anders Werme
1993 Gunnar Manneberg
1983 Per Hellman