Till innehåll på sidan

Stiftelsen professor Gunnar Wallquists donationsfond

Professor Gunnar Wallquists silvermedalj för framstående studieresultat delas årligen ut till en KTH-student.

En student kan belönas med professor Wallquists studiemedalj för framstående studieresultat. Krav är att studenten följt undervisning och vid varje läsårs slut haft godkända betyg i samtliga ämnen som getts inom ramen för utbildningen. Inte en enda släpande kurs tillåts.

Varje år i januari – februari sänds nomineringsunderlag till skolorna som därefter inkommer med nomineringar till Stiftelsefunktionen vid KTH. 

Möjliga destinatärer är då de studenter som utexaminerats föregående läsår.

Om flera är nominerade och uppfyller kraven ska medaljen tilldelas den student som har högsta medelbetyg. Om ingen student uppfyller studiekravet sker ingen utdelning.

Varje civilingenjörs-/arkitektprogram har möjlighet att nominera en kandidat som har läst hela sin civilingenjörs-/arkitektutbildning med framstående studieresultat. Nomineringarna handläggs av stiftelsefunktionen vid det gemensamma verksamhetsstödet och KTH:s stipendieråds ordförande fattar beslutet om mottagare av studiemedaljen.

Stiftelsen Professor Gunnar Wallquists donationsfond delas ut i samband med diplomutdelningen i maj.

Tidigare medaljörer

2023 Linnéa Lindquist, bioteknik
2022 Malte Lindestam, teknisk fysik
2021 Moira Ek, bioteknik
2020 Manne Milton, teknisk fysik
2019 Mårten Wiman, teknisk fysik
2018 Ingen utdelning
2017 Rebecca Staffas, teknisk fysik
2016 Henrik Grimler, kemivetenskap
2015 Love Fältström, maskinteknik
2014 Petter Nilsson, farkostteknik
2013 Mikael Westin, arkitektur
2012 Mats Persson, teknisk fysik
2011 Caroline Jonasson, arkitektur
2010 Anna Jepson, design och produktframtagning
2009 Ingen utdelning
2008 Henrik Svärd, farkostprogrammet
2007 Johan Andersson, teknisk fysik
2006 Martin Engdahl, industriell ekonomi
2005 Anders Biltmo, teknisk fysik