Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

KTH:s priser och utmärkelser

KTH delar ut ett flertal priser och utmärkelser, främst KTH:s stora pris. Varje år utses också ett antal hedersdoktorer.

Utmärkelserna delas som regel ut vid någon av KTH:s akademiska högtider. Vid KTH:s professorsinstallation delas KTH:s stora pris ut, såväl som KTH:s pris för industrisamverkan och Janne Carlssons stipendium för akademiskt ledarskap. Var tionde år delas även Professor Gunnar Wallquists Bergsmedalj ut. Förutom priserna promoveras KTH:s hedersdoktorer vid professorsinstallationen och mottar sina insignier som tecken på sin nya värdighet. Vid KTH:s doktorspromotion delas Ragnar Holms stipendium ut.

Vid diplomutdelningsceremonierna i Stadshuset delas KTH:s pedagogiska pris, Rektors jämställdhets- och mångfaldspris till anställd och student, Årets Alumn, Årets lärare samt Professor Gunnar Wallquists studiemedalj ut.

Till hedersdoktor (doctor honoris causa) kan en person utses, som universitetets forskare knutit kontakt med genom sin verksamhet, eller en person som inte valt den akademiska banan, utan på annat sätt uppnått motsvarande vetenskapliga nivå och gjort sig förtjänt av den värdighet doktorstiteln innebär och som man gärna vill knyta till forskningsgemenskapen.

Suzana G. Fries mottar sitt diplom vid promotionen 2022.
Suzana G. Fries, hedersdoktor 2022, mottar diplom, hatt och ring av promotor Anna Wahl. Övermarskalkarna Ebba Flykt och Hugo Hildingsson bistår. Foto: Studio slakthuset