Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Janne Carlssons stipendium för Akademiskt ledarskap

Stipendiet delas ut för att stimulera verksamma personer inom den svenska akademiska världen att utveckla ledarskap. Ytterligare ett syfte är att hedra Janne Carlsson för hans arbete med att utveckla och internationalisera svenskt akademiskt liv.

Mottagare av stipendiet 2022 tar emot priset av dekanus Sofia Ritzén.
Mottagare av stipendiet 2022 Bo Westman, Per-Henrik Holgersson och Anna Maria Koziomtzis (foto: Studio Slakthuset)

Stipendiet instiftades 1998 av Janne Carlsson insamlingsstiftelse för akademiskt ledarskap. De samlade resurserna ska användas till ett eller flera årliga stipendier, till en eller flera personer som gjort framträdande insatser inom akademiskt ledarskap året innan.

Nominera till Janne Carlssons stipendium

Enligt stiftelseförordnandet ska stipendiet tilldelas person/personer som under föregående år gjort framträdande insatser inom akademiskt ledarskap, speciellt genom att utveckla samarbets- /samverkansformer inom högskolevärlden och mellan denna och samhälle/industri inom landet.

Nominering av kandidater kan göras av alla akademiska såväl som forskningsstödjande organisationer såsom universitet/högskolor, stiftelser, företag och andra organisationer.

Förslag kan göras löpande men för att det ska tas med i aktuellt års process ska det ha skickats in senast 15 oktober innevarande år. För att nomninera fyller du i det här formuläret. 

Stipendiater

 • 2024 Bo Wahlberg, professor KTH
 • 2022  Bo Westman, Per-Henrik Holgersson och Anna Maria Koziomtzis, akademichefer KMH
 • 2021 Josefina Syssner, biträdande professor och prefekt vid Linköpings universitet
 • 2020 Kerstin Tham, professor i arbetsterapi och rektor vid Malmö universitet
 • 2019 Per Lundqvist, professor vid Skolan för industriell teknik och management vid KTH
 • 2018 Marita Hilliges, generalsekreterare SUHF
 • 2017 Joakim Lilliesköld, universitetslektor vid Skolan för elektro- och systemteknik* vid KTH
 • 2016 Cecilia Christersson, Vicerektor, Malmö högskola
 • 2015 Sophia Hober, professor vid Skolan för bioteknik** vid KTH
 • 2014 Jan-Olov Höög, Karolinska institutet
 • 2013 Johan Malmqvist, Chalmers universitet
 • 2012 Stefan Nordlund, Stockholms universitet
 • 2011 Katja Tollmar Grillner, vice skolchef för Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad vid KTH
 • 2010 Folke Snickars, fakultetens dekanus KTH
 • 2009 Helena Lindholm, Göteborgs universitet
 • 2008 Ingrid Melinder, dekan Skolan för datavetenskap och kommunikation*** vid KTH

* Sedan 2018 tillhör den tidigare Skolan för bioteknik den nuvarande Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa.
** Sedan 2018 tillhör den tidigare Skolan för elektro- och systemteknik den nuvarande Skolan för elektroteknik och datavetenskap.
***Sedan 2018 tillhör den tidigare Skolan för datavetenskap och kommunikation den nuvarande Skolan för elektroteknik och datavetenskap.