Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Tidigare evenemang på KTH

KTH anordnar varje år ett stort antal evenemang av olika slag. Här finns en sammanfattning av några av KTH:s populärvetenskapliga arrangemang.

KTH:s öppna föreläsningar

KTH:s öppna föreläsningar tar upp aktuella ämnen och presenterar spännande forskning i populärvetenskaplig form. Alla föreläsningar spelas in så att du kan ta del av dem i efterhand.

TEDxKTH

TEDxKTH Salon är en återkommande höjdpunkt på KTH, där nya spännande teman och dynamiska talare står i centrum vid varje tillfälle.

The Tale of the Great Computing Machine

Den innovativa operan ”The tale of the great computing machine”  är en betraktelse av vårt förhållande till naturen och tekniken. Operan bygger på “Sagan om den stora datamaskinen” som skrevs av KTH-professorn och nobelpristagaren Hannes Alfvén. Operan spelades i Reaktorhallen i december 2022.

Teklafestivalen

Teklafestivalen var en heldag fylld med teknik för tjejer och ickebinära i åldern 11–15 år. Syftet var att väcka ett större intresse för naturvetenskap, teknologi, ingenjörskonst och matematik. Teklafestivalen arrangerades av KTH 2015-2022.