Till innehåll på sidan

Evenemang på KTH

KTH arrangerar varje år ett stort antal evenemang och populärvetenskapliga föreläsningar som hålls digitalt, fysiskt eller i hybridformat.

KTH:s öppna föreläsningar

Utvidga dina kunskaper genom KTH:s Öppna föreläsningar  som ges en gång i månaden och fokuserar på ett populärvetenskapligt ämne. Förläsningarna hålls digitalt, på svenska och är öppna för alla.

Kulturnatt Stockholm

Kulturnatt Stockholm  är ett återkommande evenemang arrangerat av Stockholms stad i samarbete med Stockholms kulturliv. Kulturverksamheter över hela Stockholm bjuder besökare på oförglömliga kulturupplevelser som dessutom är gratis. KTH deltog för första gången 2023 och kommer att delta 2024 genom att bland annat öppna dörrarna till den unika lokalen KTH Reaktorhallen .

Nobel Calling

Nobel Prize Museum anordnar årligen Nobel Calling  i Stockholm under oktober månad, samt Nobel Week Lights under december. KTH deltar med olika aktiviteter på dessa arrangemang. Återkommande under Nobel Calling är labbrundor, där deltagarna får möjlighet att besöka KTH:s labb.

Olika former av aktiviteter kopplat till ljus och ljud brukar också förekomma under Nobel Week Lights. I år deltar till exempel Navet med ett konstverk CIRCADIAN WAVES: Resonances – Nobel Week Lights.

Vetenskapliga konferenser

Vetenskapliga konferenser genomförs regelbundet på KTH. De är ett verktyg för att visa upp forskning, stärka varumärket samt föra samman människor med liknande intressen. Till exempel anordnar Digital Futures regelbundet Seminarier, Workshops och kurser. De arrangerar även den återkommande konferensen Digitalize in Stockholm 2023 .

Innehållsansvarig:evenemang@kth.se
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2023-12-06