Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Akademiska högtider vid KTH

Varje år uppmärksammar och högtidlighåller KTH nya akademiska framgångar och utnämningar. Under doktorspromotionen promoveras KTH:s nya doktorer, under professorsinstallationen uppmärksammas KTH:s nyutnämna professorer och under diplomutdelningarna firas examinerade från KTH:s grundutbildningar.

Foto på rektor Sigbritt Karlsson som talar inför inbjudna gäster i Konserthuset.

Professorsinstallation

Att bli professor är att uppnå den högsta akademiska titeln på ett universitet. De professorer som tillsatts under det senaste året installeras formellt vid Kungliga Tekniska högskolans installations högtid. Under ceremonin delas KTH:s största priser ut och rektor håller tal. 

Professorsinstallation vid KTH

Kommande professorsinstallation:

12 april 2024

Doktorspromotion

Doktorspromotionen är Kungliga Tekniska högskolans största akademiska högtid. Under ceremonin i Stockholms stadshus promoveras de doktorer som under det senaste året avslutat sin forskarutbildning och disputerat vid KTH.

Doktorspromotion vid KTH

Kommande doktorspromotion:

15 november 2024

Diplomutdelningen

Diplomutdelningen är en högtidlig ceremoni som sker i Stadshuset och är avsedd för alumner som utexaminerats från grundutbildningsprogrammen inom KTH. Vid diplomutdelningen uppmärsammas nyblivna arkiteker, civilingenjörer, högskoleingenjörer, teknologie mastrar och magistrar. Diplomutdelningen äger rum två gånger årligen, i maj och december.

Läs mer och anmäl dig till diplomutdelningen (Studentwebben)

Kommande diplomutdelningar

  • 22 och 23 maj 2024
  • 17 och 18 december 2024

Kontakt

De akademiska högtiderna administreras av ceremonimästare Hanna Sundelin och andra medarbetare från Evenemang, avdelningen för kommunikation. Till stor hjälp är även marskalkar, dvs studenter från KTH.

Frågor angående KTHs ceremonier skickas till ceremonier@kth.se

Vill du veta mer om våra marskalkar, och kanske vara med och genomföra våra ceremonier, kan du läsa mer här.