Till innehåll på sidan

Promotion av nya doktorer

Kungliga Tekniska högskolans doktorspromotion äger under högtidliga former rum i Blå hallen, Stockholms stadshus 19 november 2021.

Promotion 19 nov 2021

Promotionen äger rum i Blå hallen, Stadshuset 19 november 2021. Efter ceremonin i Blå hallen följer en bankett i Gyllene salen. 

Inbjudningarna skickas digitalt ut i slutet av september 2021. Sista datum för promovendi att anmäla sig är 1 oktober (OBS: uppdaterat datum) 2021. Anmälningstid för promotion 2021 har nu avslutats. 

Kan du inte närvara? Tacka nej här.

Nyblivna doktorer

De som disputerat och tagit ut sin doktorsexamen (promovendi) under perioden 1 oktober 2019 - 26 september 2020 samt 27 september 2020- 30 september 2021 kommer, enligt akademisk tradition att promoveras.

Klädsel

Klädkoden är högtidsdräkt. Läs mer om klädkoden här . Det innebär frack med vit väst och vit fluga, frackskjorta eller hellång aftonklänning i valfri färg (alt.militär högtidsdräkt, folkdräkt) för att få delta i ceremonin. För övriga gäster som deltar i banketten är högtidsdräkt önskvärd.

Anmälan

Du anmäler dig via den länk som ligger på den här sidan i mitten av september. Lösenordet finns i din inbjudan som skickas ut via e-mail.

Insignier

Diplom, hatt och doktorsring
Vid promotionen erhåller samtliga promovendi ett diplom. Diplomet är det skrivna beviset på värdigheten och utdelas under ceremonin till alla doktorer och hedersdoktorer. Vid KTH promoverar man inte med hatt och doktorsring, men det står givetvis var och en fritt att införskaffa sådana. Ev. medhavd doktorshatt medtages till ceremonin. När du kommer till din stol, placerar du din hatt under stolen. Hatten får sättas på först när du blivit promoverad och återkommer till din stol.

Doktorshatt

Doktorshatten är en symbol för den akademiska friheten. KTH delar ut doktorshatt endast till hedersdoktorerna.

Eftersom KTH inte promoverar i hatt, har vi heller inte någon uthyringsverksamhet för hattar. Om du vill beställa en doktorshatt får du räkna med en viss leverenstid.

Beställ din doktorshatt hos vår hattleverantör Franzéns Hattmakeri. Alla doktorshattar tillverkas för hand och är ett traditionellt handarbete från början till slut!

Gå in på hattmakarna.se  för att göra din beställning av doktorshatten och passa på att läsa mer om hattmakaryrket och doktorshattens historia. Här kan du läsa om när professor Mattias Uhlén provade ut sin hatt inför uppdraget som promotor. 

Sista beställningsdatum inför promotionen är ca 10 veckor innan promotionsdatumet.

Doktorsring

Doktorsringen symboliserar troheten mot vetenskapen. Således är vänster hands ringfinger den rätta platsen. Vid KTH delas doktorsringen endast ut till hedersdoktorerna. Doktorsring beställs hos Sandbergs, Nybrogatan 9, Stockholm emot uppvisande av examensbevis. Öppetider är vardagar 11 - 18, lördagar 10 -15. Telefon: 08-679 90 20

Du kan beställa din ring via nätet på den här adressen.

Krage

Mönstret finns även hos ceremonimästaren.

Om du har frågor rörande ceremonin kan du skicka ett mejl till ceremonimästare Hanna Sundelin på ceremonier@kth.se 

Promotionshögtiden 2019
Promotionshögtiden 2018
Promotionshögtiden 2017
Promotionshögtiden 2016
Promotionshögtiden 2015
Promotionshögtiden 2014
Promotionshögtiden 2013
Promotionshögtiden 2012
Promotionshögtiden 2011