Till innehåll på sidan

Akademiska högtider

Akademiska högtider är samlingsnamnet för ceremonier där universitet uppmärksammar och högtidlighåller akademiska framgångar och utnämningar. På KTH högtidlighålls doktorspromotion i november varje år. Kommande professorsinstallation kommer hållas i mars 2022. I maj samt december hålls diplomeringsceremonier för arkitekter, civilingenjörer, magistrar och högskoleingenjörer. Under de akademiska högtiderna delas många av KTH:s priser och utmärkelser ut.

Foto på rektor Sigbritt Karlsson som talar inför inbjudna gäster i Konserthuset.

Professorsinstallation

Att bli professor är att uppnå den högsta akademiska titeln på ett universitet. De professorer som tillsatts under det senaste året installeras formellt vid Kungliga Tekniska högskolans installations högtid. Under ceremonin delas KTH:s största priser ut och rektor håller tal. 

Kommande professorsinstallation: 30 mars 2023

Doktorspromotion

Doktorspromotionen är Kungliga Tekniska högskolans största akademiska högtid. Under ceremonin i Stockholms stadshus promoveras de doktorer som under det senaste året avslutat sin forskarutbildning och disputerat vid KTH.

Kommande doktorspromotion: 18 november 2022

Diplomutdelningen

Diplomutdelningen är en högtidlig ceremoni som sker i Stadshuset och är avsedd för teknologer som utexamineras från grundutbildningsprogrammen inom KTH. Vid diplomutdelningen mottar nyblivna arkiteker, civilingenjörer, högskoleingenjörer, teknologie mastrar och magistrar sina diplom. Grundutbildningen inom respelktive skola finns representerade för att bistå rektor. Ceremonin avslutas med mingel i Blå hallen och Gyllene salen. 

Diplomutdelningen äger rum årligen i maj och december. 

Kommande diplomutdelningar:

4 oktober 2022

14 och 15 december 2022

Kontakt

De akademiska högtiderna administreras av ceremonimästare Hanna Sundelin och andra medarbetare från Evenemang, avdelningen för kommunikation. Till stor hjälp är även marskalkar, dvs teknologer från KTH.

Frågor angående KTHs ceremonier skickas till ceremonier@kth.se

Vill du veta mer om våra marskalkar, och kanske vara med och genomföra våra ceremonier, kan du läsa mer här.