Till innehåll på sidan

KTH:s marskalkar

KTH:s studenters medverkan som marskalkar har länge varit en självklar och viktig del i KTH:s akademiska högtider. Som marskalk erbjuds du en unik möjlighet att få ta del av KTH:s traditionsrika ceremonier.

Marskalk är en titel för en person som deltar vid en ceremoni eller högtid. KTH:s marskalkar är samtliga studenter vid KTH men deltar som ceremoniella funktionärer vid dom akademiska högtiderna som sker några gånger årligen. 

Marskalkarnas betydelse för de akademiska högtiderna ska inte underskattas då dom bidrar med flera praktiskt viktiga funktioner för ceremoniernas genomförande. Förutom det representerar samtidigt marskalkarna hela universitetets studentkollektiv och dess organisationer samt är en viktig del av den högtidliga inramningen varje ceremoni kräver.

Här kan du läsa en intervju med övermarskalkar Hugo och Ebba.

Detta – tillsammans med det faktum att de akademiska högtiderna inte sällan tilldrar sig stort intresse från såväl hedersgäster som media och allmänhet – ställer naturligtvis särskilt höga krav på att medverkande studenter har ett oklanderligt uppträdande och korrekt klädsel.

Studerar du på KTH och vill veta mer om uppdraget som marskalk? Här kan du läsa mer!

Övermarskalken talar inför promovendi och inbjudna i Stadshuset.
Övermarskalken talar inför promovendi och inbjudna i Stadshuset. Foto: Studio slakthuset