Till innehåll på sidan

KTH:s rektorsinstallation 2022

Den 2 december hölls en högtidlig installation av Anders Söderholm som KTH:s rektor. Närvarade gjorde KTH:s anställda, studenter, forskare och inbjudna.

Den 1 december tillträdde Anders Söderholm som rektor vid KTH och den 2 december installerades han under högtidliga former i tjänsten. I och med att Sigbritt Karlsson lämnade över stafettpinnen till Söderholm blev han KTH:s 20:e rektor. Rektorsinstallationen hölls i KTHB:s vackra bibliotekshall till musik av KTH:s akademiska kapell och Kongliga teknologkören.

Tal hölls av KTH:s styrelseordförande Pia Sandvik, THS kårordförande Cornelia Haag, rektor Sigbritt Karlsson och tillträdande rektor Anders Söderholm.

Innehållsansvarig:evenemang@kth.se
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2023-01-27