Till innehåll på sidan

Diplomutdelning

Diplomutdelning till nyutexaminerade arkitekter, civilingenjörer, högskoleingenjörer, teknologie magistrar, teknologie masters och även kandidater inom de program som avslutas med en kandidatexamen, äger rum två gånger årligen: 24 & 25 maj 2023 samt 14 & 15 december 2022. Under 2022 genomförs också diplomutdelning den 4 oktober 2022. Du har möjlighet att delta i en diplomeringsceremoni inom tre år från ditt examensdatum.

Fem steg till diplomutdelningen

1. Har du ansökt om examen?

Du behöver ansöka om examen i god tid före nedanstående datum (se punkt fyra) för att ansökan ska hinna handläggas och utfärdas. Här hittar du infomation om hur du går till väga.  

Notera att om du avlagt en kandidatexamen som en etappexamen inom ramen för civilingenjörs- respektive arkitektutbildningen väntar du med att anmäla dig till diplomeringen till dess att du avlagt civilingenjörs- eller arkitektexamen.

2. Har du fått ditt examensbevis?

För att kunna anmäla dig till ceremonin måste du ha fått ditt examensbevis utfärdat. Examensbeviset utfärdas digitalt och skickas till den e-postadress du angivit i Ladok.

3. Gör en intresseanmälan

För att kunna boka biljetter måste du ha skrivit upp dig på intresselistan . Inbjudan till biljettsläppet skickas enbart till dom på listan.

För att erhålla en inbjudan måste du ha anmält dig senast:
23 aug (för 4 oktober 2022)
10 nov (för 14 & 15 december 2022)
4 april (för 24 & 25 maj 2023)

I vanliga fall deltar KTH:s skolor deltar olika dagar men i oktober deltar samtliga skolor under samma dag. 

Den 14 december 2022 deltar CBH, EECS och SCI.
Den 15 december 2022 deltar ABE och ITM.
Den 24 maj 2023 deltar ABE och EECS.
Den 25 maj 2023 deltar CBH, ITM och SCI.

4. Biljetterna släpps till diplomeringen

Den 26 augusti (obs: en dag senare än tidigare annonserat) skickas inbjudan om biljettbokning ut till alla som anmält intresse för ceremonin i oktober och klockan 10 samma dag släpps biljetterna till ceremonin. Det finns plats för 300 diplomander. Då antalet platser är begränsat och det är en populär ceremoni kan det snabbt bli fullt. När biljetterna är slut stänger bokningssidan. Till diplomutdelningen kommer du kunna bjuda in tre gäster.

Om din examen inte är registrerad i Ladok kommer din anmälan att raderas.

För att din anmälan till ceremonin ska godkännas måste ditt examensbevis måste vara registrerat senast följande datum:
23 aug (för 4 oktober 2022)
10 nov (för 14 & 15 december 2022)
4 april (för 24 & 25 maj 2023)

5. Diplomeringsceremonin

När du bokat en plats till ceremonin erhåller du samma vecka en bekräftelse på din anmälan. Därefter erhåller du, ca 2 veckor innan ceremonin, ett mejl med viktig information om dagen samt dina biljetter. Det är viktigt att du läser all information som skickas till dig. 

Dörrarna till Stadshuset öppnas kl 16.20 och ceremonin inleds kl 17 prick. Enbart gäster med biljett släpps in. 

Diplomutdelningen sker under högtidliga former i Stadshuset. Som traditionen bjuder blir det tal av rektor eller prorektor och av THS: ordförande eller vice ordförande och KTH:s Akademiska Kapell står för musiken.

Diplomeringceremonin är den akademiska högtid då KTH uppmärksammar nyutexaminerade arkitekter, civilingenjörer, högskoleingenjörer, teknologie magistrar, teknologie masters och även kandidater inom de program som avslutas med en kandidatexamen. Diplomen delas ut av rektor eller ibland rektors ställföreträdare - prorektor. Ditt examensbevis är det formella beviset för din examen. Diplomet är enbart ett minne av dagen.

Vid diplomutdelningen i maj delas följande priser ut: Gunnar Wallquists studiemedalj, Årets Alumn och Global Development Hub:s lärarpris inom global och hållbar utveckling

Vid diplomutdelningen i december delas följande priser ut: Pedagogiska priset, Rektors jämställdhets- och mångfaldspris samt Årets lärare.

Du kan delta i diplomutdelningen inom tre år efter att du har erhållit din examen.